Familie

Aile Bonus’u Başvurusunu Yapın Çocuk Başı 1.500 Euronuzu Alın

1) Aile-Bonus’u Plus nedir?

Aileler çocuklarının bakımı için ellerinden gelenin en iyisini yapmanın yanı sıra, Avusturya’nın gelişimi ve pozitif demografik şekillenmesi için de büyük bir katkıda bulunmaktadırlar. Bu sebepten dolayı Avusturya tarafından yeni bir destek programı 2019 yılının başlangıcından bu yana bizlere eşlik etmektedir. 2019’dan bu yana çalışan ve çocukları olan insanlar daha özel bir şekilde desteklenmektedirler. Bu kapsamda tam 950.000 aile ve 1,6 milyon çocuktan söz edilmektedir. Aile-Bonus’u ödeyeceğiniz vergi meblağsının azalması anlamına gelmektedir. Bu kapsamda dilerseniz aylık ödemeler ile bunlar maaşınıza yansıtılarak, daha az vergi ödemeniz söz konusu olup, bundan sonra ödemeniz gereken vergi oranı düşmektedir, hatta bazı kişiler gelir vergisinden muaf bile olmuş gibi bir etkiyi, rakamlar ile görmektedirler. Dilerseniz yıllık vergi beyannamenizde Aile-Bonus’u talebinizi beyan ederek bir kerelik bir ödeme şeklinde bu maddi desteği talep edebilirsiniz. Çocuk başına 1.500 Euro’ya kadar alabilirsiniz. Lütfen dikkat edin, bu çocuk başına olan ödemeler gelir düzeyinize göre değişiklik göstermektedir. Bir çocuk için 1.500 Euro alabilmek, en az yıllık 1.500 Euro gelir vergisi ödenmesini öngörmektedir. Gelir bordolarınıza bakıp bu vergi meblağlarını tespit edebilirsiniz. Gelir verginiz çalıştığınız işyeri tarafından vergi dairesine otomatik olarak aktarılmaktadır ve bu şekilde gelir bordonuzda ödenen meblağı görmeniz mümkündür.

2) Ne kadar Aile Bonus’u Plus almaya hakkım var?

3) Hangi ön koşulları yerine getirmeliyim?

1. Ön koşul: Başvuru yapılan çocuk için çocuk parası alınmasının 2. Ön koşul: Çocuğun bir Avrupa Birliği Ülkesinde, Avrupa Ekonomik Alanı bölgele-rinde ya da İsviçre’de yaşamasının.

4) Bu Dilekçeyi nasıl sunabilirim?

Aile Bonusu sadece dilekçe sunularak hak edilir.

Seçenekler;

Dilerseniz aylık maaşınıza yansıtılarak

E 30 Formu ile

ya da

Yıllık vergi beyannamesi kapsamında L1K Formu ile talep edilir

5) Ne kadar maaş almalıyım, Aile-Bonus’unu hak edebilmek için?

Her vergi için ödemiş olduğunuz Euro’nun Aile-Bonusu’na bir etkisi vardır. Komple hakkınız olan en yüksek tam Bonus‘u alabilmeniz için, 1 çocuklu bir ailede bir kişinin 1.700 Euro’dan başlayan brüt maaş kazanması gerekmektedir. Net olarak 1.350 Euro’ya tekabül ediyor.

Ön koşul ise burada, her hâlükârda aylık gelir vergisi (Almancası:,,Lohnsteuer’’) ödenmesidir. Örneğin tam zamanlı çalışmayan, daha çok part-time zamanlı (yarım zamanlı) çalışanların birçoğu bu brüte ulaşamadıklarından, 1 Euro dahi gelir vergisi ücreti bu kazançlarına göre ortaya çıkmadığından, ilk bakışta Aile-Bonus’u almaya hak kazanamazlar.

Ama söz konusu bu çalışanlar, çocuklarını yalnız büyütenler, ya da evde tek çalışan kişi statülerindeyseler, durumlar değişiyor. Örneğin aylık gelir vergisi dahi ödemeseler (,,Lohnsteuer’’),  1 çocuk için 250 €, 2 çocuk için toplam 500 € ve 3 ço-cuk için toplam 750 € hak edebilirler.

6) En kârlı şekli ile Aile-Bonus’una nasıl başvuru yapılmalı, evde yaşayan eşlerin toplam gelirleri mi hesaplanır?

Yanıt: Aile Bonus’unda dikkat edilmesi gereken bir hesaplama metodu var.

1. aşama: Kendimize sormamız gereken soru şudur: Aile içerisinde tek taraf mı çalışıyor, yoksa her iki taraf da mı? Tek bir taraf çalışıyorsa, o zaman o çalışan taraf zaten bu yardımı sadece beyan eder ve almaya hak kazanır. Yayınlanan gelir tablosu incelenerek bu değerlendirme yapıla bilinir.

2. aşama: Eğer her iki ebeveyn de çalışıyorlarsa, o zaman kimin daha çok maaş aldığına bakmakta fayda var. Örneğin evin beyi daha yüksek maaş alıyorsa, kendisinin bu dilekçeyi içeriye vermesi daha mantıklı olur, daha yüksek bir Aile-Bonus’u ortaya çıkabilir.

3. aşama: her iki taraf da aynı gelir düzeylerindeyseler, ya da başka tabir ile, her iki taraf da gelir düzeylerinden dolayı aynı yükseklikteki Aile-Bonus’unu hak ediyorlarsa, o zaman bu sözü geçen Aile-Bonus’unun aileler paylaşabilirler.

7) Aile Bonus’unu almaya kimler hak kazanır?

 

8) İşletme sahipleri Aile Bonus’unu nasıl alabilirler?

Yetkili Vergi Dairesine dilekçe sunarak, gelir vergisi ön ödemenizin düşürülmesini talep edebilirsiniz. Bu şekilde birkaç yüz Euro tasarrufta olup, Aile Bonus’u hakkınıza kavuşmuş olursunuz.

Bu işlem nasıl uygulanmalıdır?

Gerekli dilekçeyi şahsen, posta yolu ile ya da Finanz-Online hesapları üzerinden sunabilirsiniz.

9) İşyeri sahiplerinin Aile Bonus’unu alabilmeleri için örnek Dilekçe

ÖNEMLİ NOT: Seçenek 1 ya da Seçenek 2 yazılmalıdır

Seçenek 1 (Variante 1): Tam Aile Bonus’unu almak isteyen işyeri sahibi bu seçeği yazmalıdır

Seçenek 2 (Variante 2): Eşi ile Aile Bonus’unu bölüşmek isteyen iş yeri sahipleri bu seçeneği yazmalıdırlar.

 

Aile Bonus Başvuru Formu Nasıl Doldurulmalıdır!

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"