Gesundheit

Mavi Kart nedir?

Mavi Kart nedir?

Mavi Kart, doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlere ve bunların 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoylarına verilen ve söz konusu maddede belirtilen haklardan faydalanabileceklerini gösteren belgedir.

2013 yılından beri verilen yeni Mavi Kart, değerli kâğıt statüsünde olup kimlik belgesi olarak kullanılabilir.

Mavi Kart sahipleri Türkiye’de belli başlı hangi haklara sahiptir?

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen aşağıdaki istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yarar-lanmaya devam ederler. Millî güvenliğe ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklıdır.

• Yabancı ülke vatandaşlarının aksine, ikamet tezkeresi almadan Türkiye’de ikamet edebilirler.

• Türkiye’de, çalışma izni almaya gerek olmadan özel sektörde çalışabilirler.

• Kamu kurum ve kuruluşlarında; işçi, geçici veya sözleşmeli personel olarak çalışabilirler, ancak (kadrolu memur, kadrolu işçi gibi) bir kadroya dayalı ve kamu rejimine tabi olarak asli ve sürekli kamu hizmeti görevlerinde bulunamazlar.

• Türkiye’de gayrimenkul alıp satabilirler.

• e-devlet hizmetlerinden faydalanabilirler.

• Bireysel emeklilikte devlet katkısından faydalanabilirler.

• Yurtdışından getirdikleri telefonlarını kaydettirebilirler (ayrıntılı bilgi: +90 312 294 94 94).

• Bunlar gibi Türk vatandaşlarına tanınan birçok haktan faydalanabilirler.

İstisnalar:

• Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar olan altsoyları, belirtilen istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. Millî güvenliğe ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklıdır.

• Bu kişilerin, seçme ve seçilme, muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları ile askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü yoktur. Sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı olup bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabidirler.

Mavi Kart’ı nereden ve nasıl alabilirim?

Mavi Kart, yurtdışında dış temsilcilikler, yurt içinde ilçe nüfus müdürlükleri tarafından düzenlenir. Mavi Kart almak için; iki adet fotoğraf ve yabancı devlet vatandaşı olduğunu gösteren kimlik belgesi veya pasaport ile müracaat etmek yeterlidir.

Konuyla ilgili detaylı bilgiyi nereden alabilirim?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde www.nvi.gov.tr > Sık Sorulan Sorular > Mavi Kart bölümünü ziyaret edebilirsiniz.

Türk vatandaşlığından çıktıktan sonra nüfus olaylarımdaki değişiklikleri bildirmeli miyim?

Mavi Kartlılar, evlenme, boşanma, soyadı değişikliği gibi nüfus olaylarını belgeleriyle bildirmekle yükümlüdürler.

Böylece, değişikliklerin Mavi Kartlılar Kütüğüne işlenmesi ve diğer kurumlarda görünmesi sağlanır.

Mavi Kartlılar Kütüğüne Nüfus Olaylarının Bildirimi

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde belirtilen altsoyları, Genel Müdürlükçe elektronik ortamda tutulan Mavi Kartlılar Kütüğüne kaydedilir. Bu Kütüğe kaydedilenler, her türlü nüfus olaylarını yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere beyan etmekle yükümlüdürler.

Nüfus kayıtları tutulan mavi kartlılar doğum, evlenme, boşanma gibi nüfus olaylarını, yerleşim yeri adreslerini ve bunlardaki değişiklikleri bildirmekle yükümlüdürler. Bildirim üzerine Nüfus müdürlüklerince gerekli işlemler yapılarak, bu değişiklikler mavi kartlılar kütüğüne işlenir.

Çifte Vatandaşlık Bildirimi

5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 44 üncü maddesi uyarınca: Herhangi bir nedenle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişilerin, bu durumlarına ilişkin belgeleri ibraz etmeleri ve yapılacak inceleme sonucunda kayden aynı kişiler olduklarının tespiti halinde, nüfus aile kütüklerindeki kayıtlarına çok vatandaşlığa sahip olduklarına dair açıklama yapılır.

Başvuruda İstenilen Belgeler

1. Başvuru Formu (VAT-12),

2. 2 Adet 50×60 mm boyutunda beyaz fonda, desensiz ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen biyometrik fotoğraf,

3. Nüfus cüzdanı veya örneği,

4. Diğer devlet vatandaşlığının hangi tarihte kazanıldığını gösterir kimlik bilgilerini içeren ve usulü-ne göre onaylanmış bir belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi.

Çifte Vatandaşlık Açıklamasının Geçersiz Hale Getirilmesi

Birden çok vatandaşlığa sahip Türk vatandaşının herhangi bir nedenle taşıdığı diğer devlet vatandaşlığını kaybetmesi halinde; ergin olanın kendisi, ergin olmayanın ise veli ya da vasisi yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise dış temsilciliklere yazılı olarak bildirimde bulunur.

Başvuruda İstenilen Belgeler

1. Başvuru Formu (VAT-13),

2. 2 Adet 50×60 mm boyutunda beyaz fonda, desensiz ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen biyometrik fotoğraf,

3. Nüfus cüzdanı veya örneği,

4. Diğer devlet vatandaşlığının hangi tarihte kaybedildiğini gösterir kimlik bilgilerini içeren ve usulüne göre onaylanmış bir belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi.

Başvuru Makamı ve Usul

Başvurular yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu ilçe nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile yapılır. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmez.

Ergin olmayan veya ayırt etme gücünden yoksun bulunan kişilerin vatandaşlıkla ilgili başvuruları veli ya da vasileri tarafından yapılır.

Müracaat ve işlemlerde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınır.

Başvuru tarihi olarak kişinin form dilekçesinin müracaat makamınca evrak kaydına alındığı tarih esas alınır.

Kaynak: www.ytb.gov.tr

Kaynak: www.nvi.gov.tr

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"