FamilieTürkçe

Çifte Vatandaşlığa Nasıl Başvurmalı?

Genel Bilgiler:

Çok vatandaşlık tescili işlemleri ile ilgili esaslara 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ve Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte yer verilmektedir.

403 sayılı Türk Vatandaşlığı eski Kanunu uyarınca, izin almadan yabancı ülke vatandaşlığına geçenlerin Türk vatandaşlığını koruma müracaatı yapmaları gerekmekteydi.

29.05.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5901 sayılı yeni Türk Vatandaşlığı Kanunu, „çok vatandaşlık“ kavramını getirmiş ve başka bir devlet vatandaşlığını kazanmak için önceden izin alınması uygulamasını kaldırmıştır. Buna bağlı olarak, geçmişte mevcut olan „Türk vatandaşlığını koruma müracaatı“ şeklinde bir işlem de artık yürürlükte değildir.

Buna göre, iradesi dışında veya kendi isteğiyle, herhangi bir nedenle yabancı ülke vatandaşlığını kazanmış olan kişilerin bu durumlarına ilişkin belgeleri ibraz etmeleri halinde, gerekli incelemenin ardından nüfus aile kütüklerine çok vatandaşlığa sahip olduklarına dair açıklama eklenmektedir.

Herhangi bir nedenle bir veya birden fazla yabancı devlet vatandaşlığını kazanan kişilerden ergin olanların bizzat; ergin olmayanların ise veli ya da vasilerinin, yurtiçinde yerleşim yerlerinin bulunduğu yer nüfus müdürlüklerine, yurtdışında ise dış temsilciliklere bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

Bildirim sırasında, nüfus cüzdanının veya örneğinin ve diğer devlet vatandaşlığının hangi tarihte kazanıldığını gösteren ve kişinin kimlik bilgilerini içeren belgenin ibraz edilmesi zorunludur.

Çok vatandaşlığa sahip olan kişinin vatandaşlık işlemleri için ibraz ettiği yabancı devlet vatandaşlığını gösteren kimlik belgesindeki bilgiler ile aile kütüğündeki kimlik bilgilerinin farklı olması halinde vatandaşlık işlemleri yapılmaz. Farklı kimlik bilgilerine sahip olan kişinin, aynı kişi olduğuna dair Türk mahkemelerince verilmiş tespit kararını ibraz etmesi halinde talebi yeniden değerlendirilir.

Reşit Olmayan Çocukların Çok Vatandaşlık Tescili Başvurusu:

Türk Vatandaşlığı Kanununun ilgili maddeleri uyarınca, yurtiçinde veya yurtdışında Türk anneden doğan veya Türk babadan olan tüm çocuklar Türk vatandaşlığını kazanmaktadırlar.

Ayrıca, bazı ülkelerin (ABD, İngiltere, Kanada, bazı koşullarla Almanya gibi) vatandaşlık kanunları da, yabancı anne ve babalardan ilgili ülkenin topraklarında dünyaya gelen çocuklara doğumla birlikte o ülkenin vatandaşlığını vermektedir.

Çocuk, doğumla birlikte doğduğu ülkenin vatandaşlığını da kazandıysa, çok vatandaşlık tescili başvurusu, bu durumu kanıtlayan belgelerin ibrazıyla doğum tescili başvurusuyla birlikte temsilciliklerimize yapılabilir.

Reşit olmayanların çok vatandaşlık tescili başvurularının veli veya vasileri tarafından yurtiçinde yerleşim yerlerinin bulunduğu yer nüfus müdürlüklerine, yurtdışında ise dış temsilciliklere bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

Çok vatandaşlığa sahip olan çocuk adına vatandaşlık işlemleri için ibraz edilen yabancı devlet vatandaşlığını gösteren kimlik belgesindeki bilgiler ile aile kütüğündeki kimlik bilgilerinin farklı olması halinde vatandaşlık işlemleri yapılmaz. Farklı kimlik bilgilerine sahip olan çocuğun, aynı kişi olduğuna dair Türk mahkemelerince verilmiş tespit kararını ibraz etmesi halinde talebi yeniden değerlendirilir.

Çok vatandaşlık açıklamasının geçersiz hale getirilmesi:

Çok vatandaşlığa sahip Türk vatandaşının herhangi bir nedenle taşıdığı diğer devlet vatandaşlığını kaybetmesi halinde; ergin olanın kendisi, ergin olmayanın ise veli ya da vasisi yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise dış temsilciliklere yazılı olarak bildirimde bulunur.

Bildirim sırasında, kişinin nüfus cüzdanı veya örneği ile diğer devlet vatandaşlığını hangi tarihte kaybettiğini gösteren ve kimlik bilgilerini içeren belge ibraz edilir.

Gerekli Belgeler:

Nüfus Cüzdanı

Anne ve babanın nüfus cüzdanları (reşit olmayan çocuk için bildirimde bulunulacaksa)

Yabancı ülke kimliği/pasaportu veya yabancı ülke vatandaşlığının hangi tarihte kazanıldığını gösterir belge ve onaylı Türkçe tercümesi,

Çocuğun doğumla topraklarında doğduğu ülkenin vatandaşlığını kazandığını ispatlayan belgenin (çocuk kimlik kartı, kimlik kartı, pasaport, vatandaşlık belgesi gibi) aslı ve onaylı Türkçe tercümesi. Söz konusu belgede başta ana ve baba adları olmak üzere çocuğun kimlik bilgilerinin tam olması gerekmektedir. Şayet yabancı ülke kimlik belgesinde bu bilgiler yoksa doğum belgesine ihtiyaç duyulmaktadır (Reşit olmayan çocuk için bildirimde bulunulacaksa)

Yabancı ülke vatandaşlığının hangi tarihte kaybedildiğini gösteren ve kimlik bilgilerini içeren belge ve onaylı Türkçe tercümesi (Çok vatandaşlık açıklamasının geçersiz hale getirilmesi başvurusu yapılıyorsa)

Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet geçerli fotoğraf.

Masraflar:

Posta bedeli – Normal Posta : € 10,00

Quelle: Türkischer Konsulat Wien

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"