MakalePolitikTürkçe-1

SİYASETİN KISKACINDAKİ ALEVİLİK

Aleviliğin insani yaklaşımından ve insan tabiatına en uygun inanç sistemi olmasından, insanları inanç yönünden zorlamayan bir sistem olmasından dolayı, kendilerine hiçbir sistemde yer bulamayan ateistler gibi pek çok marjinal grup (özellikler sol görüşlüler) Aleviler arasında kendilerine yer bulmaktadırlar. Bu da Aleviliğin,  herkesin kullanımına açık bir görüntüsü vermesine neden olmaktadır. Böylece sığınacak bir liman arayan Aleviliğe yaklaşmaktadır.

Bu da zaman içerisinde Aleviliğin yozlaşmasına neden olacak sonuçlar doğurmaktadır. Yaptıkları tanımlarla Aleviliğin doğrudan insan yapısı, insan kültürünün bir kazanımı olduğunu (ilahi kaynaklı olmadığını) ortaya koyup, bir süre sonra da kendi dünya görüşlerine uymayan, özellikle İslam dininden kaynaklanan, Alevi inanç ve uygulamalarına müdahale etmektedirler. 

Aleviliği “akıl ve mantık yolu” tanımlamasını kendi algıladıkları gibi anlatmakta ve Ehlibeyt’ten tamamen soyutlama yoluna gitmektedirler. Bu da zamanla Aleviliği adını aldığı “İmam-ı Ali” den dahi uzaklaştırmaktadır.

Alevilik şu an, sanki herkesin istediği gibi müdahale edebileceği bir inanç sistemi gibi algılanmaktadır. Bu da Emevi düşüncesinin insanlara dayatmaya çalıştığı “Alevilik bir inanç sistemi değil, bir kültürdür” düşüncesinin yerleşmesine büyük katkı sunmaktadır.

Alevilere Azınlık Muamelesi Yapılması

Alevilik bir inanç sistemidir, ancak günümüzde siyasilerin Alevi mücadelesini kendi çıkarlarına göre yönlendirmeleri nedeniyle Aleviler, Türkiye Cumhuriyeti içindeki bir azınlık gibi algılanmaktadır. Daha da kötüsü Aleviler de farkında olmadan böyle davranmaya başlamıştır. Siyasileri Alevileri bu duruma bilerek ve bazılarının da planlı ve organize olarak bu duruma düşürmüş olmaları, diğer vatandaşların gözünde Alevilerin siyasi bir grup, Aleviliğin ise daima devlete muhalif siyasi bir mezhep olduğu kanısına neden olmuştur. Bu da Alevi olmayan vatandaşlarına Aleviler adına mücadele vermelerinin, Alevileri desteklemelerinin önünü kapatmıştır.

Siyasiler ve Aleviler

Alevi olsun olmasın Alevileri kullanan siyasiler, onları yaşama amaçlarından uzaklaştırmaktadırlar.

Siyasi partilerin üst sıralarında koltuk kapabilmek için Alevileri siyasi bir grup olarak göstermektedirler. Aleviler ise, kendileri adına mücadele verdiklerine inandıkları kişilerin oyununa gelmektedirler. Çünkü İmam-ı Ali’nin ismini kullanan bir kişinin kendilerini aldatabilecekleri akıllarına gelmemektedir. Ancak yıllardır Alevilerin sorunlarında bir arpa boyu dahi yol kat edilememiş olmasını hiç hesaba katmamaktadırlar.

Aleviliğin ve Alevilerin Siyasileşmesi

Yukarıda saymış olduğumuz nedenlerden dolayı Alevi örgütleri siyasileşmeye başlamıştır.

Alevi örgütleri her gün biraz daha siyasallaşmakta, dernek ve vakıfların başına büyük oranda doğrudan siyasi partilerin desteğini alan kişilerin geçmektedir. Hâlbuki inanç kurumlarının başında inanç önderleri olmalıdır ve inanç kurumları da siyasetten arı olmalıdır.

Pek çok Alevi, devletin bazı kurumlarının başına alakasız olduğu için imam hatip veya ilahiyat mezunlarının geçmesini yadırgarken kendi inanç kurumlarının başına inanç önderi olmayanları geçirilmesiyle aynı duruma düştüklerini fark edememektedir. Çünkü bu da siyasilerin Aleviler üzerinde yaratmış olduğu ve Alevi toplumunun bir kesimi üzerinde yerleştirmiş oldukları algının bir sonucudur.

Böylece Alevilik, siyasete alet olarak her gün biraz daha esaslarından uzaklaşmakta ve tarih boyunca siyasetin dine karıştırarak dini istismar ettiğini söyledikleri ve en ağır şekilde eleştirdikleri Emevilerin durumuna düşürmektedir.

Ahmet Verde

Ähnliche Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"