MakaleTürkçe-1

KOAH Hastaları Erken Tanı Alamıyor!

Gelişmemiş ülkelerde çok daha sık görülen ve 40 yaş üzeri nüfusta gelişmekte olan KOAH, kalp damar hastalıkları ve inmelerden sonra üçüncü en sık ölüm nedenidir.

Prof. Dr. Mecit Süerdem
KOAH Hastaları Derneği Başkanı

KOAH sıklığı 40 yaş üstü popülasyonda gelişmiş ülkelerde ortalama yüzde 7, gelişmekte ve gelişmemiş ülkelerde ise yüzde 10-15 oranlarındadır. Hastaların yaklaşık üçte ikisi erken tanı almadığı için gerçek oranları bilinemiyor. KOAH kalp damar hastalıkları ve inmelerden sonra üçüncü en sık ölüm nedeni, tedavi gider ve iş kaybıyla ülkelerin sağlık harcamaları içinde büyük bir ekonomik yük oluşturur.

Basit bir test ile tespiti mümkün…

Akciğerlerdeki hava yollarının daralmasına bağlı öksürük, balgam çıkarma ve nefes darlığı ile kendisini gösteren KOAH, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı isminin kısaltılmasıdır. KOAH dünyada milyonlarca insanı tehdit eden küresel bir halk sağlığı sorunudur. KOAH görülme oranı ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre farklılıklar gösterir. En sık tütün ve ürünleri kullanımı olmak üzere ısınmak ve yemek pişirmek amacıyla yakılan odun, çalı, kömür ve tezek gibi organik maddelerin dumanı ile iş yerlerinde zararlı gazların ve tozların solunması KOAH nedenleridir. Erken dönemde tanı alan hastaların risk faktörlerinden uzaklaşması ile hastalığın ilerlemesi önlenebilir. KOAH erken tanısı için basit bir test olan soluk testi, diğer adıyla spirometri yaptırılması yeterli olmaktadır.


Ähnliche Artikel

Überprüfen Sie auch
Schließen
Schaltfläche "Zurück zum Anfang"