FamilieTürkçe

İmamların sınırdışı edilmesi ile ilgili Anayasa Mahkemesi: İtirazlar reddedildi

Kanunen tanınan kilise ve dini kurumların özerkliklerinin ve bağımsızlıklarının korunması kamu yararınadır.

Anayasa Mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti tarafından yurtdışı göreviyle imam olarak Avusturya’ya gönderilen ve buradadaki faaliyetleri sebebiyle sınırdışı edilen Türk vatandaşlarının itirazlarını reddetti.

İtirazlarında, 2015 İslam Yasası’nda yer alan dini kurumların yurtdışından finansman sağlama yasağının sınırdışı edilmelerine sebep gösterilmesi ile ilgili kaygılarını dile getirmişlerdi.

2015 İslam Yasası’nın 6. madde 2. fıkrasına göre, dini kurumların, inanç topluluklarının ve dolayısıyla üyelerinin, dini ihtiyaçların karşılanması için yürüttükleri faaliyetler için gerekli olan maddi kaynakları, özerkliklerini koruyabilmeleri bağlamında yurtiçinde sağlamaları gerekmektedir. Bu madde Anayasa’nın hiçbir maddesi ile çelişmemektedir.

Anayasa Mahkemesi, kanunen tanınan kilise ve dini kurumların yürüttükleri faaliyetler için maddi kaynak sağlamalarının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 9. maddesinde yer alan din özgürlüğü ile güvence altına alındığını belirtmiştir. Bu özgürlük ile 2015 İslam Yasası’nın 6. madde 2. fıkrası, faaliyetler için finansman sağlanmasının temel haklar çerçevesinde kalması gerektiği konusunda kesişmektedir. Bu durum ilgisiz olarak değerlendirilmemelidir.

Kanunen tanınan kilise ve dini kurumların özerkliklerinin ve bağımsızlıklarının devlet tarafından ve de diğer devletler ve kurumları tarafından korunması, kamu yararına bir amaçtır.

Bu düzenlemenin amacı, 2015 İslam Yasası 6. madde 2. fıkrasınının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 9. madde 2. Fıkrası ile uyumlu olduğunu göstermektir. Anayasa Mahkemesi, bu kararı ile kısıtlayıcı durumun Anayasa ile çelişki içinde olmadığı konusundaki görüşünü beyan etmektedir, nitekim sadece yabancı devletlerin ve kurumlarının katkıları yasaklanmıştır, kilise ya da dini kurumların özerkliklerini ve bağımsızlıklarını tehdit edemeyecek yabancı özel kişilerin katkıları sınırlanmamaktadır.

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"