FamilieTürkçe

IGGÖ sadece konuşan bir kurum mu? Yoksa Çalışıyor mu?

İGGÖ resmi internet sayfasını incelediğimizde aşağıda listelediğimiz alanlarda hizmet verdiğini gördük. Peki bu alanlarda ne tür hizmetler vermiştir? Gerçekten çalışıyor mu, yoksa görüntüde mi var bu birimler? Dikkatimizi çeken ve çok önemli olduğunu düşündüğümüz bu görevler hangi etkinliklerle yerine getirilmiştir ve bu alanlarda kaç kişiye hizmet verilmiştir?

Tüzük: Avusturya İslami İnanç Topluluğu, İslam hukuku 39 sayılı 2015 I. Federal Hukuk Gazetesi ve 2015 II. Federal Hukuk Gazetesi 76 uyarınca yasal olarak tanınmış dini toplumdur. Ayrıca, kamuda kısaltılmış „IGGO“ adıyla da bilinmektedir.

IGGÖ yü oluşturan Dini Cemaatler: 9 Eyalette 350’ Camii, 117 Delege IGGÖ yü Olusturuyor ve Yönetiyor.

Türkiye Kökenli Dini Cemaatler: Atib Dini Cemaatleri İslami Federasyon Dini Cemaatleri Türk Federasyon Dini Cemaatleri İslami Sufi Birliği Dini Cemaatleri İslam Kültür Merkezleri Birliği Dini Cemaatleri

Diğer Ülkelerden Oluşan Dini Cemaatler: Arnavut Dini Cemaatleri Arap Dini Cemaatleri Asya Dini Cemaatleri Boşnak Dini Cemaatleri

Avusturya İslami İnanç Topluluğu Organizasyonu: 

Başkan                                        Bay Ümit Vural, YLD

Yüksek Kurul                             Bay Ümit Vural, YLD

Eğitim Müdürlüğü Kurulu     Bay Esad Memic, L

Müftü                                          ay Mustafa Mullaoglu

İmamlar Kurulu                       6 Kişilik Komite

Danışma Kurulu                       20 Kişilik Komite

Hakem Kurulu                          5 Kişilik Komite

Denetçiler                                  3 Kişilik Komite

 

Avusturya İslami İnanç Topluluğu Bölümleri:

Avusturya İslami İnanç Topluluğu Danışma Merkezi

Avusturya İslami İnanç Topluluğu, Gençler ve Aileler için İslami Danışma Ağı ile işbirliği içinde, bireysel ve sosyal kalkınmanın kişisel olarak desteklenmesi amacıyla Müslüman erkek ve kadınlara psikososyal danışmanlık hizmeti vermektedir.

Danışma Merkezi‘nin Görevleri:

Bireyler ve aileler için psikososyal danışmanlık:

1. Evlilik Danışmanlığı

2. Arabuluculuk ve Çatışma Çözümü

3. Çocuk Eğitimi Rehberliği

4. Ebeveyn Rehberliği

5. Kadınlar ve Erkekler için Danışmanlık

Gözetim ve koçluk yöntemleriyle imamların desteklenmesi:

İmamlar için öneri: Vakalar küçük gruplar halinde tartışılmalı, böylece gelecekte verilecek danışmanlık hizmetlerinde yararlanılacak deneyimler bir araya getirilebilir ve imamlar günlük işlerinde güçlendirilebilir.

Cami cemaatlerinde aile ve danışmanlık konularında ders anlatımı ve bilgilendirme çalışmaları

1. Ebeveynlerin Eğitimi ve Danışmanlık

2. Eğitim Danışmanlığı

3. Çocuk Eğitimi ve Refakat

Eğitim Dairesi

Avusturya İslami İnanç

Topluluğu Eğitim Dairesi

1982/83 öğretim yılından beri Avusturya‘da din dersi verilmektedir. Bu durum, İslam‘ın Avrupa’da 1912’den bu yana resmen tanınmasıyla doğrudan ilgilidir. Bu derslerin entegrasyona olumlu etkileri olduğu görülerek Avusturya bir model olarak kabul edilir. Ders dili Almancadır.

2014/2015 öğretim yılında Avusturya‘da 2.400‘e yakın noktada, yaklaşık 550 öğretmen tarafından verilen derslere kabaca 69.000 Müslüman öğrenci katılmıştır. 1998‘den beri, İslami Din Eğitimi Akademisi‘nin, bu konuda kalifiye eleman yetiştiren ayrı bir eğitim kurumu vardır. Ancak bu kurum, 2005 Yüksek Öğretim Kanunu‘yla (www.irpa.ac.at) İslami Din Öğretmenliği için özel bir lisans programına dönüştürülmüştür. Öğretmenlerin yetiştirilmesi, Özel İslami Din Eğitimi Programı Sürekli Eğitim Merkezi (www.ihl.ac.at) tarafından yerine getirilmektedir.

Avusturya‘daki Müslümanlar, bir azınlık olarak, yasal olarak tanınan bütün dini topluluklarla eşit muamele görmenin onlara sunacağı birçok fırsat karşısında çok memnun olacaktır. Bu yolda, İslami eğitim çok önemli bir rol oynamaktadır. Son olarak, diğer öğretmenlerle kurulacak olan işbirlikleri diyalog için kayda değer bir etki yaratacaktır.

http://www.derislam.at/schulamt/?c=personalbild&o=personal&kat=2&cssid=Fachinspektoren&navid=18&par=6

Aşırıcılıkla Mücadele

Avusturya İslami İnanç Topluluğu‘nun Aşırıcılıkla Mücadele Ofisi açıldı

Avusturya İslami İnanç Topluluğu‘nun Aşırıcılığın Mücadele Ofisi 01.01.2018 tarihinde çalışmalarına başladı.

Her türlü aşırılıkla kesin olarak mücadele etmek için atılan bu önemli adım, İnanç Topluluğu‘nun çizdiği saldırgan stratejinin bir parçasıdır.

İletişim Merkezi, mümkün olan en iyi desteği ve bilgiyi sağlamak için din eğitimcileri, sosyal hizmet uzmanları, İslam alimleri, psikologlar, imamlar, siyaset bilimcileri ve diğer uzmanlarla birlikte çalışmaktadır.

Kamu ve özel kuruluşlara yönelik eğitimler, seminerler, konferanslar ve danışmanlık burada sunulan hizmetlerin bir parçasıdır.

Belge Merkezi

Belge Merkezi, İslamofobi ve Müslümanlık Karşıtı Irkçılığın belgelendirildiği ve bu konuda danışmanlık sunulan bir merkezdir.

Belge Merkezi‘nin Ana Görevleri şunlardan oluşmaktadır:

1. Belgelemek

2. Danışma/Aracılık

3. Eğitim/Güçlendirme

Üyelik Belgesi

Avusturya’daki nüfus kayıtlarında dini „İslam“ olarak geçen ve Avusturya’da yasal olarak tanınan herhangi bir dini cemaate bağlı yada kayıtlı bir tarikata üye olmayan her Müslüman, İslami İnanç Topluluğu‘nun bir üyesi olarak kabul edilir. Bu açıklama bir beyan niteliği taşımaktadır. Ayrıca, halihazırda Avusturya Cumhuriyeti Kanunları ile tanınan başka bir dini cemaate bağlı veya kayıtlı bir tarikata üye olmayan her Müslüman, istekleri üzerine Avusturya İslami İnanç Topluluğu‘na kabul edilecektir.

Askerlik

Belgesi

İslami İnanç Topluluğu, askerlik veya kamu hizmeti sırasında İslam kuralların yerine getirilmesi ve yasaklarından kaçınılabilmesi için, gerekli gördüğü durumlarda, kişilere belge verir. Bu belge, kişiler tarafından ilgili makamlara sunulur. Devletin tanıdığı dini bir cemaat olan Avusturya İslami İnanç Topluluğu tarafından belge verilen kişi, dini görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Özellikle İslam kurallarının (günlük namazlar, Cuma namazı, Ramazan‘da oruç tutma) dışına çıkmamalı, yasaklarından (domuz eti ve alkol tüketmemek vb.) kaçınmalıdır. Bu belge, olumsuz davranışların tespiti halinde, istendiği zaman Avusturya İslami İnanç Topluluğu tarafından iptal edilebilir.

Kadınların Desteklenmesi

Dışarıdan bakıldığında, İslam‘ın itibarının, bu dinde kadınlara biçilen rollerle yakından ilgili olduğu görülür. Yüksek Kurul‘unda kadınların da yer aldığı Avusturya İslami İnanç Topluluğu bu alanda bir öncülük yapmaktadır.

Herhangi bir İslami örgütle ilişkisi olmayan birçok kadın, Müslüman kadınların durumlarını iyileştirmek istiyor ve Müslümanlarla yan yana gelebilecekleri bir yer arıyor. Her iki durum da, İslami İnanç Topluluğu‘nun, Avusturya‘daki erkek, kadın bütün BÜTÜN Müslümanların yanında olma ve onları bir araya getirme yönündeki asıl amacına yaklaşması için büyük bir fırsat sunuyor.

Qurtubi Eğitim Atölyesi

“Avusturya İslami İnanç Topluluğu Qurtubi Eğitim Atölyesi” 2018 yılının Nisan ayında kuruldu.

Bu atölyeyle, Avusturya İslami İnanç Topluluğu‘nun Avusturya‘daki eğitim çalışmalarının desteklenmesi amaçlanmaktadır.

İlki Graz‘da başlayan ve halen devam eden toplum pedagojisi kursları verilmektedir. Ayrıca, „Aşırıcılıkla Mücadele Birimleri“yle işbirliği içinde, Aşırıcılıkla Mücadele Ofisi personelinin çalışmaları desteklenmektedir.

İslam teolojisine dair güncel konuların tartışılacağı haftalık konferanslar da inşallah yakında başlayacak.

İslami Manevi ve Duygusal Destek Hizmeti

İslami İnanç Topluluğu, hastanelerdeki, cezaevlerindeki ve askerdeki Müslümanlar için manevi ve duygusal destek hizmeti veren erkek ve kadınlar görevlendirir.

İslami Evlilik

Evlilik, İslam‘da şiddetle altı çizilen ve önerilen, en önemli kişilerarası ilişkilerden biridir. Ayrıca evlilik, Allah‘ın bütün elçilerinin yaşayış biçiminin bir parçasıdır. İslam’da evliliğe yönelik çok sayıda ayrıntılı kural ve davranışın belirlenmesi ve iki tarafın da haklarının güvence altına alınmasıyla temel bir amaç hedeflenmektedir: Evlilikte mutluluk daimi ve uzun soluklu olmalıdır. Ve bu evliliğin sonucunda, ruhsal dengeye sahip, şaşmaz bir biçimde dine bağlı ve hayatın her alanında başarılı çocukların olduğu mutlu bir aile kurulmalıdır

Avusturya’daki Müslüman Mezarlıkları

Viyana, Graz, Vorarlberg

Din Değiştirme

Din değiştirme, bir dinin ilkelerinin, içten gelen bir inanç ve özgür iradeyle benimsenmesi anlamına gelir. İslami İnanç Topluluğu, Müslüman olmaya karar verenler için bir irtibat noktası oluşturmaya ve onlara destek sunmaya çalışıyor.

Din değiştirmek isteyen gayrımüslimlerin Avusturya İslami İnanç Topluluğu‘na kabul edilmesi, kendi öğreti ilkelerinin değerlendirilmesiyle olur. Kişinin Müslümanlığa ve cemaate kabulüyle ilgili, söz konusu dini cemaatin başta gelen imamının onayı gerekmektedir.

Helal  Sertifikası Hakkında Genel Bilgi

Müslümanların dini pratiğinde, teolojik “helal” terimi “saf“ ve dolayısıyla “izin verilmiş“ olan her şey için kullanılır. Yahudiler de “koşer“ kelimesini bu anlamda kullanmaktadır.

2004 tarihli Hayvanları Koruma Federal Kanunu, her iki inanç topluluğu açısından da önemli bir noktayı açık bir şekilde düzenlemektedir: Bu kanunda, Yahudiler ve Müslümanların sadece dini usullere göre kesilen hayvan etini „helal“ veya „koşer“ olarak kabul ettikleri belirtilir.

Biz ne yapıyoruz?

Helal ürün üreticileriyle tedarikçiler arasında aracılık edilmesi

Şirketle ilgili danışmanlık ve değerlendirilme sunulması

Ürünlerle ilgili danışmanlık ve değerlendirme sunulması

Değerlendirme sürecinin başarıyla sonuçlanmasının ardından verilen Helal Sertifikası‘nın hazırlanması. Bu sertifika sayesinde alıcılar, ilgili ürünün, Avusturya‘daki dini ve hukuki gıda düzenlemelerine uygun bir biçimde üretildiğinden emin olabilirler.

Karnelerdeki Değişiklikler

Sömestre döneminde karnelerin din hanesinde yazan İGGÖ ifadesini yetkili kurumlara sorup, cevaplarını yayımlamış ve bu kurumlara fikrimizi bildirmiştik. Müslümanlar için kabul edilemez olan bu uygulama yeni bir değişiklikle karşımızda. Şimdi de Din hanesine üç alternatifli İslam ibaresi konulmuş durumda.

1- Sünni 2- Şii 3- Alevi

İslam inancına sahip kişilerin bu üç seçeneğe mecbur bırakılması da tarafımızdan kabul göremez. Çocuklarınız için bu tercihi yapmak zorunda olmamalısınız. İmza atmanız gereken bu kağıtta;

“Biz sadece İslam Yazılmasını istiyoruz” şeklinde bir ifade yazarak bu uygulamayı destekleyen, kültür bakanlığının da dikkatini çekmiş ve değişikliğe zorlamış olursunuz.

Unutmamalısınız ki yanlışlıkları düzelmekteki en büyük etken halkın gücüdür. Bu konudaki tercihlerimizi ve taleplerimizi net olarak ifade etmediğimiz sürece, bazı kurumların bizi ifade etmesini ve haklarımızı savunmasını beklemek zorunda kalırız. Yıllarca bu şekilde davranmanın zararlarını artık görmeye başladık. Bu yüzden hiç erinmeden, kendimizi doğru ifade edip haklarımızı kendimiz talep etmeliyiz. Ne kadar çok insan bu cümleyi yazarsa o kadar dikkat çekecek ve ciddiye alınacaktır.

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"