Sağlık1Türkçe-1

Ergoterapi Yaşam Kalitesinde Artış Sağlıyor

Bireyin hasar görmüş duyusal ve motor becerilerini, görsel algılarını, denge, koordinasyon, kas kuvvetlerini geliştirmelerine Ergoterapi uygulamaları yardımcı olur. Tedavi süresince bireyin becerilerini yeniden kazanması, günlük yaşam aktivitelerine katılım ve kalitesinin artmasını sağlanır. Özellikle felç, beyin kanaması, koma-yoğun bakım sonrası tedavi gören bireylerin tedavi planlamasında ergoterapi uygulamaları önemlidir.

Ergoterapi, bireyin bağımsız bir şekilde kendine bakım, üretkenlik ve serbest zaman gibi birçok günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlayan tedavi alanıdır. Felç, beyin kanaması, koma-yoğun bakım sonrası tedavi gören bireylerin tedavi planlamasında ergoterapi uygulamaları önemlidir. Temel odak noktası; aktivite kimliği, performans, sağlıklı olma, bağımsız katılımın bireye yeniden kazandırılmasıdır.

Birey günlük yaşantısında problem yaşadığı alanlarda maksimum bağımsızlığa ulaştığında pozitif bir aktivite kimliği kazanır ve yaşam kalitesinde artış sağlanır.

Birçok alanda kullanılıyor

Ergoterapi birçok uygulama alanında önemli bir etki sağlar. Nörolojik rehabilitasyon dışında psikiyatri, pediatri, geriatri, onkoloji gibi birçok alanda kullanılır.

Kapsamlı analiz yapılır

Hasta gruplarında maksimum bağımsızlığı sağlamak adına ergoterapist bireyin çevre ve aktivite uyumu ile katılım kısıtlılıklarının tespiti için kapsamlı bir analiz yapar. Değerlendirme sonrasında yeni stratejiler geliştirilir. Ev, iş, okul gibi en çok vakit geçirilen alanlarda ihtiyaçlara yönelik düzenlemeler yapılır. Bireyin geçmişte yaptığı aktivitelere odaklanıldığı gibi yeni hobi ve iş edindirilerek yeni yetenek kazanımları da sağlanabilir.

Bireye geliştirici eğitimler veriliyor

Birey tekerlekli sandalye, koltuk değneği gibi yardımcı cihazlar kullanıyorsa uygun yardımcı cihaz seçimi ve kullanımında eğitimler verilir. Duyusal his kayıplarında duyu bütünleme yaklaşımıyla birlikte uyaranlar verilerek bireye beyni destekleyici çalışma-aktiviteler sunulur. Ergoterapist, bireyin bilişsel fonksiyonlarını geliştirmeye yönelik kognitif rehabilitasyonu destekleyici aktivite planları oluşturur. Böylece dikkat, algılama, hafıza, oryantasyon ve yönetimsel fonksiyonları geliştirilerek kişinin daha bağımsız ve katılımı kısıtlanmamış şekilde topluma dahil olması sağlanır.

Ergoterapistler bireye motor beceri, kavrama, denge ve koordinasyon geliştirici, aktivite uyumlandırma gibi çeşitli eğitimler verir. Aynı zamanda bireyin bağımsızlığını sağlamak için çevresine ve bakımı ile ilgilenen kişilere eğitimler de sunulur.

Ähnliche Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"