Entegrasyon

Entegrasyon Kanunu ile ilgili bilgiler

İltica ve ikincil koruma hakkına sahip olanlara ilişkin

9 Haziran 2017 tarihinde Entegrasyon Kanunu’nun önemli bir kısmı yürürlüğe girmiştir. Entegrasyon Kanunu iltica ve ikincil koruma hakkına sahip olanları ve ayrıca yasal olarak ikamet eden üçüncü ülke vatandaşlarını hızlı bir şekilde entegre etmeyi amaçlamaktadır. Bunun için karşılıklı bir süreç varsayılmaktadır: Bir taraftan devlet sistematik olarak entegrasyon eylemleri sunmalıdır ve diğer taraftan ilgili kişiler sunulan eylemlere aktif olarak katılmakla mükelleftirler. Bu şekilde destekleme ve talep etme ilkesi uygulanmaktadır.

İltica ve ikincil koruma hak sahipleri için entegrasyon eylemleri
Entegrasyon Kanunu dil desteği ve oryantasyon ile ilgili alanlarda kapsamlı entegrasyon eylemleri düzenlemektedir. Kanunun hedef kitlesi 15 yaşını doldurmuş ilgili statüleri 31 Aralık 2014’ten sonra verilen iltica ve ikincil koruma hakkına sahip kişilerdir.

Buna göre iltica ve ikincil koruma hakkına sahip olanlar aşağıdaki eylemleri yerine getirmekle mükelleftirler:

1. Entegrasyon bildiriminin imzalanması
İltica ve ikincil koruma hakkına sahip olanlar imzaları ile bir taraftan hukuk ve toplum düzeninin temel değerlerine uyacaklarını ve diğer taraftan sunulan Almanca ve değerler kurslarına katılarak, katkıda bulunarak ve bunları tamamlayarak yasal yükümlülüklerini yerine getireceklerini taahhüt etmektedirler.

2. Tam katılım, katkıda bulunma ve tamamlama
Değer ve oryantasyon kursu
Bu eylemler çerçevesinde demokratik düzen ve bundan türetilebilir temel ilkeler ve barış içinde birlikte yaşamanın kuralları bildirilmektedir. Avusturya Entegrasyon Fonu’nun bu sekiz saatlik değer ve oryantasyon kursuna katılım zorunludur.

A1 seviyesi hedefli Almanca kursu
Avusturya Entegrasyon Fonu bu kursların tekliflerini kurslardan sorumlu kurumlarla iş birliği içinde hizmete sunmaktadır. Bu dersler çerçevesinde değer ve oryantasyon bilgileri derinlemesine işlenmektedir. Dil kursuna katılım zorunludur.

A2 seviyesi hedefli Almanca kursu
A1 seviyesi hedefine ulaşıldıktan sonra çalışabilir durumdaki iltica ve ikincil koruma hakkına sahip olanlar için İş ve İşçi Bulma Kurumu (AMS) mesleğe mahsus dil bilgisi de dahil olmak üzere A2 seviyesinde Almanca kursları sunmaktadır. Bu dersler çerçevesinde de değer ve oryantasyon bilgileri derinlemesine işlenmektedir. Dil kursuna katılım zorunludur.

Yerine getirilmeyen entegrasyon eylemleri için yaptırımlar
Eğer bir iltica ve ikincil koruma hakkına sahip olan biri yukarıda belirtilen zorunlu entegrasyon eylemlerinden birine katılmadığında, katkıda bulunmadığında veya bunları tamamlamadığında Entegrasyon Kanunu yaptırımlar öngörmektedir – somut olarak sosyal yardımın veya ihtiyaca dayalı asgari korumanın azaltılması. Yaptırımların uygulanması her eyaletin ilgili makamlarının sorumluluğundadır.

İltica ve ikincil koruma hakkına sahip olanlara tek tip entegrasyon süreci
İltica ve ikincil koruma hakkına sahip olanlar olumlu bir karar aldıktan hemen sonra İltica Yasası’nın 67. maddesine göre Avusturya Entegrasyon Fonu‘nun ilgili entegrasyon merkezine gitmelidirler. Orada oryantasyon danışması kararlaştırılmakta ve entegrasyon bildirimi imzalanmaktadır. Oryantasyon konuşmasında değer ve oryantasyon kursu ve A1-Almanca kursu hakkında bilgi verilmekte ve kayıt gerçekleşmektedir. A1 seviyesi hedefine ulaşıldıktan sonra çalışabilir ve İş ve İşçi Bulma Kurumu’na kayıtlı olan iltica ve ikincil koruma hakkına sahip olan hedef kitleye akabinde verilecek olan A2-Almanca kursundan kanunen İş ve İşçi Bulma Kurumu sorumludur.

İrtibat yerleri
Avusturya Entegrasyon Fonu’nun sunduğu teklifler hakkında daha fazla bilgiye www.integrationsfond.at adresinden ulaşabilirsiniz.

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"