Unkategorisiert

Czernohorszky: Viyana gibi büyük şehirlerin eğitim alanında büyük kaynaklara ihtiyacı olacak.

Brücke: Jürgen Czernohorszky kimdir? Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

Czernohorszky: Ben bir politikacıyım ve 2017 Ocak ayından beri de eğitim, entegrasyon, gençlik ve insan kaynaklarından sorumlu Viyana Şehir Meclisi üyesiyim. Bundan önce yıllarca Viyana Belediye Meclisi üyesi olarak görev yaptım, son olarak da Viyana Eğitim Kurulu başkanıydım.

Avusturya Yüksek Öğrenim Öğrencileri Birliği’nin eski bir öğrenci temsilcisi olarak ve sonrasında da Avusturya Kinderfreunde yöneticiliği görevim sebebiyle eğitim konusu ile uzun zamandır ilgileniyorum.

Brücke: Öğrenme zorluğu çeken, dolayısıyla farklı kapasitedeki çocuklar, eğitimlerini normal okul ve etüt merkezle-rinde sürdürmeye çalışıyorlar. Avusturya Devleti’nde, özel gereksinmeleri olan bu çocuklara özgü bir eğitim programı hazırlayıp öğrenme yeteneklerini geliştirmeyi hedefleyen bir kurum mevcut mu? Bu probleme sahip olan ve çocuklarına daha iyi bir eğitim sunmak isteyen ailelerin başvuracağı yetkili makam hangisidir?

Czernohorszky: Aslında “kaynaştırma”, sadece bir okul uygulaması olmasından daha fazla öneme sahip bir kavramdır. “Kaynaştırma” yakınlaşmayı beraberinde getirir ve ayrımcılığın önüne geçilmesini sağlar. Okullarda kaynaştırma sınıflarının kurulması bu nedenle önemli bir adımdır. Okullarda son yıllarda gözlenen yapısal sorunlar nedeniyle, Viyana artık yeni bir mimari anlayışa geçerek okullardaki “kaynaştırmayı” kolaylaştırdı.

Viyana’da daha fazla öğrenim desteğine gereksinim duyan çocuklar için Kaynaştırma Eğitim Merkezleri bulunduğunu eklemek isterim. Bulundukları bölgeye bağlı olarak, bu merkezlerde de okula denk düzenli eğitim verilmektedir. Bütün ebeveynler için Şehir Eğitim Kurulu en doğru iletişim noktasıdır: buradaki uzmanlar öğrenme zorluğu hakkında bilgi verebilir ve “kaynaştırma”ya dair soruları yanıtlayabilirler.

Brücke: Etüt merkezlerine kayıt sırasında çalışan ebeveynlerin çocuklarına öncelik tanındığını biliyoruz ki, bu bizce de doğru bir uygulamadır. Fakat diğer taraftan, çalışmayan ebeveynler çocuklarını etüt merkezine kayıt ettirmek için 2-3 yıl sıra beklediklerini belirtiyorlar ve bu durumdan şikâyetçiler. Bu problem için nasıl bir çözüm yolu bulunabilir? Bu durumdaki ailelere ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz?

Czernohorszky: Viyana Şehri, öğleden sonra ilkokul çocuklarının bakımı ile ilgili çeşitli imkânlar sunuyor. Okul seçenekleri arasında tam gün okullar ve kampüsler yer alıyor. Yarım gün ilkokula giden çocuklar için ise Viyana Şehri etüt merkezleri, eğitim ve hobi kulüpleri ile özel etüt merkezleri mevcut. Viyana Şehri aynı zamanda, ilkokul çocuklarının öğleden sonra bakımlarını sağlayacak merkezleri inşa etmeye devam ediyor. Örneğin 2018 Eylül ayından itibaren 5 yeni okula daha tam gün seçeneği getirilecek.

Viyana Şehri, okula yeni başlayan öğrencilerin etüt merkezlerine kayıtlarında aile ve iş hayatının birlikte yürümesine destek olmaya çalışıyor ve bu nedenle kayıtta, çalıştıklarını ya da Viyana İş Kurumu’nun herhangi bir eğitimine ya da kursuna katıldıklarını belgeleyebilen ebeveynlerin çocuklarına öncelik tanıyor.

Ebeveynleri çalışmayan ilkokul çocukları, devlet etüt merkezlerinden birinde ileride açılabilecek bir kontenjan için beklemeye alınabilirler. Ebeveynleri çalışmaya başlarsa ve çocuk için öğleden sonra bakımı gerekli olursa, Viyana MA 10 hizmet noktalarındaki çalışanlarımız devlet ya da özel bir etüt merkezinde yer bulma konusunda destek olacaklardır.

Brücke: Eğitim, Bilim ve Araştırma Bakanlığı son basın bildirgesinde Almanca destek sınıfları çalışmasını tanıttı. İlkokul birinci sınıfa kaydolacak çocukların, eşit koşullarda gerçekleştirilecek bir Almanca seviye tespit sınavına tabi tutulacaklarını öğrendik. Bilindiğiniz üzere, etüt merkezlerinde ya da okullardaki her beş çocuktan biri göç geçmişine sahip. Bu sınav ilkokula kayıt yaptıran tüm çocuklar için zorunlu olacak mı yoksa sadece göç geçmişi olan çocuklar mı Almanca seviye tespit sınavına girecekler? Bu konuda bizi bilgilendirebilir misiniz?

Czernohorszky: Bu konuda henüz kesin bilgi yok. Aslına bakarsak biz Viyana’da dil desteği konusunda uzun zamandan beri oldukça etkiniz. Dil desteğinde Viyana Modeli küçük sınıflarda 11 saatlik yoğun bir dil eğitimini öngörüyor, bununla beraber, kalan ders zamanlarında, öğrencilerin diğer sınıf arkadaşlarıyla vakit geçirmesine imkân tanıyor.

Bakan Faßmann tarafından tanıtılan Almanca destek sınıfları konsepti, örneğin Viyana gibi büyük şehirler için birçok soruyu da beraberinde getiriyor: Bu destek sınıflarında da mı mevcut 25 öğrenci olacak? Dil bilgisi seviyesini artık neden eğitimciler tespit edemeyecek? Ve: yüzlerce yeni okul sınıfı açmak için hangi alan kullanılacak? Dil destek eğitiminin kalitesini düşürmemek için, Viyana gibi büyük şehirlerin hem eğitim alanında hem de gerekli altyapıyı sağlamak üzere muazzam kaynaklara ihtiyaçları olacak.

Brücke: MA 17 – Entegrasyon ve Çeşitlilik Dairesi’nin faaliyetlerinin şeffaflığı konusunda Avusturyalı Türk medyasını dikkate almadığını görüyoruz. MA 17’nin zorunlu eğitim konusunda belirli yetkileri ve bununla birlikte çalışmaları var mıdır? Cevabınız evet ise, bunlar nelerdir?

Czernohorszky: Entegrasyon ve Çeşitlilik Dairesi MA 17 kendi internet sitesinde, Viyana’ya yeni yerleşenler için bilgiler de dâhil olmak üzere birçok konuda ve hatta çok sayıda dilde bilgi veriyor. MA 17, güney, batı ve kuzey bölgelerindeki şubeleriyle bölgesel olarak da oldukça etkin. Buralar, şehir sakinlerinin ortak yaşam koşullarının nasıl iyileştirilebileceği ile ilgili soruların sorulabileceği, fikir ve önerilerin paylaşılabileceği iletişim merkezleridir. MA 17’nin tüm hizmetleri ve çalışmaları son derece şeffaftır.

İkinci sorunuz ile ilgili olarak: MA 17, Interspace ya da Jugendcollege gibi birçok eğitim projesiyle yetişkinlerin eğitimini teşvik etmektedir. Zorunlu eğitimi tamamlama kursları da, temel eğitim kursları ve Almanca dil kursları gibi aynı kategoriye dâhildir. Bu kurslarda Almancanın yanı sıra genel kültür, medya okuryazarlığı, eğitim ve meslek oryantasyonu gibi bilgiler de verilmektedir.

Brücke: Eğitim alanındaki çalışmalarınız hakkında Avusturyalı Türk medyası ile hiç iletişim kurmadığınızı gözlemliyoruz. Örneğin çıraklık eğitimi gibi faaliyetleriniz hakkında Türk camiasından gençleri bilgilendirmek ve Avusturya’nın geleceğine katkıda bulunmalarına imkân tanımak için, Avusturyalı Türk medyasının nüfuzunu kullanmak ister misiniz?

Czernohorszky: Ben tabii ki, hakkımızda haber yapmak üzere bize başvuran her medya kanalına, eğitim, gençlik ve entegrasyon hakkındaki çalışmalarımız ve hizmetlerimiz ile ilgili talep edilen bilgileri vermekten memnuniyet duyarım. Bunun dışında, Viyana halkını Viyana Şehri’nin hizmetleri konusunda sürekli bilgilendirmek üzere çok sayıda iletişim kanalına sahibiz.

Brücke: Bir araştırmanın sonuçlarına istinaden, “Toplum içinde gençlik (Jugendliche In Der Offenen Jugendarbeit)” adı altında bir anket daha yapılmış ve medyada büyük yankı uyandırmıştır. 400 öğrencinin katıldığı ankette, toplumun ¼ üne işaret eden sonuçlara ulaşılmış ve toplumu yanlış yönlendiren “Müslüman gençlerin radikalleşme eğilimleri” ifadesi kullanılmıştır. Gençler arasında ayrımcılığa neden olabilecek böyle bir yayın kabul edilebilir mi?

Czernohorszky: Viyana Anti Radikalleşme ve Engelleme Örgütü, aşırılık, değersizleştirme ideolojileri, radikalleşme gibi problemli konularla ve bunların engellenmeleriyle sürekli olarak ilgilenmektedir. Faaliyetlerinin odak noktası çocuk hakları ve gençleri korumadır. Örgüt, 2014 Eylül ayında kurulmasından bu yana; çalışanlarına ileri eğitimler vermek, ayrıca konuyu merak eden halkı ve uzmanları duyarlaştırmak üzere bir seri bilgilendirme toplantısı, seminer ve kurs düzenlemiştir.

Viyana Şehri, radikal gruplara ilgi duyan, fakat henüz suç işlememiş gençlere alternatifleri göstermek üzere yardım etme ve iletişim kurma taraftarıdır. Viyana Anti Radikalleşme ve Engelleme Örgütü tarafından düzenlenen kurslar, özellikle çocuklar ve gençler ile çalışan meslek grubu mensuplarının, radikalleşmenin belirtilerini erken fark etmelerini, altında yatan olayları ve sebepleri anlamalarını ve nasıl tepki göstereceklerini bilmelerini amaçlamaktadır.

Foto Credit – © Ingo Pertramer

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"