Unkategorisiert

Başdenetçi Malkoç Manisa’da avukatları bilgilendirdi

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Manisa Barosu tarafından düzenlenen “Kamu Denetçiliği Kurumunun Yapısı, Çalışma Şekli ve Kurum Kararları” başlıklı söyleşisine katılarak genç avukatları bilgilendirdi. Başdenetçi Malkoç, “9 yıl gibi kısa bir sürede kurumda çalışan arkadaşlarımızla olağan üstü bir çaba gösterdik. Kararlara uyma oranı Avrupa ortalamasına yaklaştırdık. Avrupa’da kararlara uyma oranı yüzde 80, biz yüzde 79’u kısa bir sürede yakaladık” dedi.

Manisa Barosu tarafından “Kamu Denetçiliği Kurumunun Yapısı, Çalışma Şekli ve Kurum Kararları” başlıklı söyleşi programı düzenledi. Programa katılan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç hem kurum hakkında bilgi verdi hem de kurumun çalışma şekli ile ilgili merak edilenleri genç avukatların sorularıyla cevaplandırdı.

Programın açılış konuşmasını yapan Manisa Barosu Başkanı Avukat Ümit Rona, “Kamu Denetçiliği Kurumu gerçekten Türkiye’de kurulduğu günden bugüne önemli işleri ortaya koyan, tavsiye niteliğinde görmüş olduğumuz kararları gerçekten hukukun inceliklerini çok doğru bir şekilde ortaya koyan bir duruş görüyoruz. Bu hukuk adına çok önemli duyguları yansıtan aynı zamanda hukukçu olma kavramını da kararlara yansıtması anlamında çok önemli bir kurum. Bu anlamda ben kamu denetçiliği kurumu gibi şikayetleri değerlendiren, idarenin yapmış olduğu eylemleri hukuki mahiyette değerlendirip topluma öncü kararlar ortaya koyan bir kurumu bugün burada ağırlamanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumu ile ilgili bilgiler veren Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “Kamu Denetçiliği Kurumu Türkiye’nin en genç ve en dinamik kurumlarından bir tanesi. Özellikle hak ve özgürlüklerin korunması, hak ve özgürlüklerin alanının genişletilmesi için son 10-15 yılda Türkiye’de ciddi adımlar atıldı. Kamu Denetçiliği Kurumu, kamuyu denetleyen bir kurum. 6328 sayılı yasada öyle tanımlanıyor. İdarenin her tülü eylem ve işlemleriyle ilgili tutum ve davranışlarını insan haklarına dayalı adalet ve hakkaniyet ölçüsünde idarenin işlemlerini denetler ve tavsiye kararı verir. Bu yönüyle idarenin bütün unsurlarını Cumhurbaşkanlığından tutun, en uçtaki birim muhtarlığa kadar, adliyenin önündeki görevli ya da valiliğin önündeki görevliye kadar tümünün işlem, eylem ve davranışlarını hukuki ve insan hakları açısından denetler. Diğer bir görevi de ülkemizdeki hak ve özgürlüklerin alanını genişletmek, insan haklarının kökleşmesinin temin etmek” dedi.

“Kararlara uyma oranını Avrupa ortalamasına yaklaştırdık”

Kamu Denetçiliği Kurumunun Avrupa’da 150 yıllık bir geçmişi bulunduğunu hatırlatan Malkoç, 9 yıl gibi bir sürede büyük bir mesafe kat ettiklerini söyledi. Avrupa’da kararlara uyma oranının yüzde 80 olduğunu ancak Türkiye’de 9 yılda kararlara uyma oranını yüzde 79’a çıkardıklarını söyleyen Malkoç, “İdare karşısında kamu hizmeti veren kurumlar ve o kurumlarda çalışanlar ile vatandaş arasında itilaf meydana geldiğinde o itilafı yargıya gitmeden dostane çözümle çözmek ana görevimiz. Bunu yaparken de Türkiye’de anayasal olarak düzenlenen Kamu Denetçiliği Kurumunun dünyadaki adı da ‘ombudsmanlık’. Bir arabulucu kurum, bir hakem kurum, devlet ile millet arasında bir köprü görevi gören kurum. Dünyadaki bütün ombudsmanlar tavsiye kararı verirler. Bizdeki kurum yeni daha 9 yıllık. Avrupa’da 100-150 yıllık geçmişi olan bir kurum bu. Ama buna rağmen 9 yıl gibi kısa bir sürede kurumda çalışan denetçi arkadaşlarımızla olağan üstü bir çaba gösterdik. Kararlara uyma oranını Avrupa ortalamasına yaklaştırdık. Avrupa’da kararlara uyma oranı yüzde 80, biz yüzde 79’u kısa bir sürede yakaladık. Ama bunda en önemli şey, herhangi bir konu olursa olsun gayet net vakayı inceleyen detayları ortaya koyan, o konuda varsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarını anlatan, Anayasa Mahkemesinin o konuda varsa kararını inceleyen, Yargıtay, Danıştay kararlarını inceledikten sonra biz kararlarımızı veriyoruz. Çünkü Kamu Denetçiliği Kurumu, kamuoyunun vicdanıdır” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile Kamu Denetçileri Yahya Akman, Saadettin Kalkan, Celile Özlem Tunçak genç avukatlardan kendilerine gelen soruları yanıtladı.

Ähnliche Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"