Politik

Avusturya’da Hartz IV yok

Hartz IV (İşgücü piyasasındaki modern hizmetlere ilişkin yasaların 4. fazı) 

Sınırsız işsizlik parası ve iş piyasası hakkında kişiselleştirilmiş danışma
Yeni Sosyal Güvenlik Bakanı Beate Hartinger – Klein  Sosyal Devlet Avusturya’ya olan inancını ve sosyal bütçenin azaltılmayacağını vurguluyor. Hartinger-Klein, “-Mağduriyet Yardımı (Notstandshilfe) alıcısı- damgasını mümkün mertebe çabuk kaldırmak istiyorum.“ diyor. “Uzun zamandır suçu olmadan iş bulamayan insanlar da işsizlik parası almak için süresiz hakka sahip olacaklar.“

İşsizlik parasının yüksekliği azalan oranlı düzenlenecek, yani zamanla sisteme entegre edilecek olan şimdiki Mağduriyet Yardımının seviyesinde olacak. Şuan ilk etapta mali matematiksel olan modeller hesaplanacak.

Sosyal Güvenlik Bakanı Beate Hartinger-Klein

Şahsi sorumluluğu güçlendirmek – kişiselleştirilmiş danışma
Hartinger-Klein Sosyal Politikada iş arayanların şahsi sorumluluğu üzerine iddialı olmak istiyor. “İnsana dair pozitif olan bir tasavvurdan ötürü yola çıkıyorum yani herkesin çevresine ve topluma karşı olan sorumluluğunun bilincinde olduğunun ve kendi imkânlarının çerçevesinde iş bulmak için her şeyi yapacağından yola çıkıyorum.” diyor Hartinger-Klein. Zor görevlendirilebilir insanların ister engellilerin, belirli handikapları veyahut bağımlılık hasatlıkları olanların tabi şimdiye kadar olduğu gibi özel ehemmiyete ihtiyaçları var. Görevlendirilmeye engel olan nedenlerin tanımlaması incelenecek. “Kişiselleştirilmiş tıbbın artarak çoğaldığı gibi, ben de iş piyasası hakkında gelişerek kişiselleştirilmiş bir danışma istiyorum.“ Ancak aynı zamanda şahsi sorumluluk alınmadığı takdirde daha dikkate değer yaptırım olasılıklarına ihtiyaç olacaktır. “Almanya’daki Hartz IV hakkında yapılan eleştirileri dikkate almak gerekir. Uzun zamandır işsiz olanların imkânları ise iptal etme uyarılarına rağmen çoğalmadı. Aynı zamanda ise kısa bir süre işsiz olanların çok daha hızlı iş bulabildikleri ispatlandı. Hangi önlemlerin somut olarak iş hayatına geri dönmeyi hızlandırıp yahut hızlandırmamakta daha etkili olduğuna bakmamız lazım. Uzmanlar ile birlikte sıkı bir iş birliğinde bulunarak iyi olan sistemimizi daha da geliştireceğiz.“

Sosyal Bakanı Beate Hartinger-Klein bunun için NGO’larda çalışarak “yardıma muhtaç insanlara kulak veren” sosyal yükümlülük üstlenen insanları davet edip istişare etmek istiyor. Gelecek aylarda kişisel önlemler hazırlanacak. “Şansımıza insanların iş bulabilme ihtimalinin yükselmesi için garantör olarak iki yıl art arda olan ekonomik büyümeye sahip olma durumundayız.“

Hedef tanımı
Değişiklikler şahsi inisiyatif ile geliştirilmiş ve kişiselleştirilmiş danışmayı hedefliyor. Strateji Avrupa 2020’ye göre akıllı, kalıcı ve uyum amaçlayan bir büyüme için hedef olan ve kalan ise 2020’ye kadar çalışan nüfus oranının 77-78% olması ve yoksulluktan mustarip olanların sayısının 235.000 kişi azalmasıdır.

Asgari gelirde Avrupa geneli dikkate alınmalı
Hükümet, Avusturyalı olmayanlar için uyarlanmasında hem bütçeye uygun hem de sosyal adaletli olan imkân dâhilindeki sosyal yardımları Avrupa bağlamında belirleyerek her iki partinin de seçim programına uygun olan bir yasa önerisi tasarlayacak. “Geçici olarak kabul edilen mülteciler için Zürich’te artık hiç bir şekilde Sosyal Yardımlar yok, Almanya’da Hartz IV var, Eylül’e kadar görev yapacak olan Sosyal Bakanımız 416 Avro temel güvenceyi övüyor, İtalya’da ise temel güvence hiç yok. Orada muhtaç ailelere sadece 320 Avro veriliyor. Sosyal sistemimizde düzenleyiciler yokmuş gibi davranamayız.“ diyerek Hartinger-Klein, yaklaşan değişimlerin sebeplerini gösteriyor. Ancak bununla birlikte ölçü her daim Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesidir.

Yeni Sosyal ve Sağlık Bakanı kapalı hükümet toplantısın-da kendi görev alanındaki reform projelerinin hareket çizelgesini somutlaştırıp sağlık politikası açısından bir kaç detay sunmak istiyor.

Foto Credit – www.hartziv.org

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"