Özel

Avusturya İdare Mahkemesi, Avusturya vatandaşlığından çıkarılma kararını onadı

Vatandaşlık Kanunu 27. madde 1. fıkrası uyarınca, başvurusu, beyanı ya da açıkça kabulü neticesinde yabancı bir ülke vatandaşlığı alan bir Avusturya vatandaşı, eğer öncesinde Avusturya vatandaşlığını sürdürmek için Avusturya makamlarından izin almadıysa, Avusturya vatandaşlığından çıkarılır.

Bu dava dosyasında Salzburg eyalet idaresi, itiraz eden tarafın 18 Şubat 2000 ile 1 Kasım 2015 arasında, net olarak bilinmeyen bir tarihte, Türk vatandaşlığını tekrar alması nedeniyle Avusturya vatandaşlığını kaybettiğine karar vermiştir. İçişleri Bakanlığı’nın bir birimine iletilen Türkiye Cumhuriyeti Salzburg Başkonsolosluğu yetki bölgesindeki seçmen listesi, bu bilginin temelini oluşturmaktadır.

Salzburg Eyalet İdare Mahkemesi karara yapılan itirazı reddetmiştir. Sözlü duruşma neticesinde, itiraz eden tarafın Avusturya vatandaşlığını sür-dürmek için izin almadan, bahsi geçen zaman diliminde Türk vatandaşlığını geri almak üzere başvuruda bulunduğu tespit edilmiştir.

Delil takdiri için Salzburg Eyalet İdare Mahkemesi sadece bir Türk makamının İçişleri Bakanlığı’ndaki böyle bir listeyi düzenleyebileceğini, içinde 29.602 adet kayıt olduğunu, her kayıt için 12 adet kişisel bilgi bulunduğunu ve bunun açıkça seçmen listesi olduğunu belirtmiştir. Bu listede yer alan kayıt sayısı, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu’nun ilan ettiği, Türkiye Cumhuriyeti Salzburg Başkonsolosluğu yetki bölgesindeki seçmen sayısı ile birebir örtüşmektedir. Eyalet İdare Mahkemesi ayrıca, itiraz eden tarafın Türkiye Nüfus İdaresi tarafından verilen 11 haneli TC kimlik numarasının, listede yer alan kendisine ait kayıttakiyle aynı olduğunu belirlemiştir. Türk kanunlarına göre sadece 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları oy kullanabilirler. İtiraz eden tarafın seçmen listelerinde kayıtlı olması, onun tekrar Türk vatandaşı olduğu sonucunu doğurmaktadır. Başvuru yapılması gerektiğini açıkça belirten bir Türk kanununun, Türk makamları tarafından ihmal sebebiyle uygulanmadığı ve kişinin kasıtsız, „başvuru yapmadan“ tekrar Türk vatandaşlığı aldığı açıklamasının dayanağı yoktur. Türkiye’nin 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere, Vatandaşlık Bilgilerinin Paylaşılması Anlaşması’ndan (CIEC No.8) çekilmesi nedeniyle, makamlarımız Türk makamlarından kişilere ait bilgi alamamaktadır, bu nedenle itiraz eden taraf, Türkiye’den kendisine ait verileri edinme yükümlülüğünü taşımaktadır. İtiraz eden taraf işbirliği yapma yükümlülüğünü yerine getirmemiştir, bu da, yaptığı başvuru yoluyla tekrar Türk vatandaşlığı aldığını düşündürtmektedir.

Avusturya İdare Mahkemesi, temelde İdare Mahkemesi’nin delil takdirine yapılan itirazı reddetmiştir. Avusturya İdare Mahkemesi, delil takdirinin genel olarak yeniden incelenmesi için tayin edilmiş hukuki bir makam değildir. İtiraz eden taraf, delil takdirinin bunun aksine, hukukun temelini hedef aldığını ve hukuk güvenliğini tehdit ettiğini ispatlayamamıştır. Eyalet İdare Mahkemesi’nin delil takdiri çok daha ikna edici ve anlaşılabilirdir. İtiraz eden tarafın işbirliği yükümlülüğü, Vatandaşlık Kanunu’nun 27.maddesi 1. fıkrasını ilgilendiren olası durumun, yetkili makamlar eliyle araştırılmasına göre çok daha önemlidir, çünkü Avusturya makamlarının dolayısıyla İdare Mahkemesi’nin – Türk makamlarına bağlı olarak – kişiye ait bilgileri elde etmesi mümkün değildir ve kişinin işbirliği gerekmektedir. Avusturya makamları ve Eyalet İdare Mahkemesi, Türk Nüfus İdaresi’nden alınan vukuatlı nüfus kaydı gibi çeşitli belgeleri defalarca talep etmesine rağmen, itiraz eden taraf, bahsi geçen zaman diliminde tekrar Türk vatandaşı olmak için bir başvuru yapmadığını ya da herhangi bir başvuru sonucu tekrar Türk vatandaşı olmadığını ispatlayan, Türk Nüfus İdaresi’nden alınmış herhangi bir nüfus kaydı ya da dosya dökümü sunamamasını anlaşılır bir şekilde gerekçelendirememiştir. İtiraz eden tarafın işbirliği yükümlülüğünü yerine getir-memesi, hukuka aykırı şekilde, ispat yükünün karşı tarafa geçtiğini göstermez.

Daha fazla bilgi için iletişim:
İdare Mahkemesi İletişim Birimi
Wolfgang Köller
Telefon: (01) 531 11 – 241
E-posta: medien@vwgh.gv.at

Kaynak: www.vwgh.gv.at

Ähnliche Artikel

Überprüfen Sie auch
Schließen
Schaltfläche "Zurück zum Anfang"