PolitikTürkçe

Aşağı Avusturya Eyalet Meclisi yeni Eyalet Başkanını seçti

Aşağı Avusturya Eyalet Meclisi, mühendis Hans Penz’in başkanlığı altında odak noktası yeni eyalet başkanının, eyalet başkan yardımcısının ve yeni eyalet meclisinin seçimi olan oturum için toplandı.

Görevden ayrılacak olan eyalet başkanı Dr. Erwin Pröll (VP) Aşağı Avusturya eyalet meclisinde gerçekleştirdiği son konuşmasının başında, bugün „Memleketim olan Aşağı Avusturya’ya duyduğum vazife yolculuğunun“ onun için son bulduğunu ve bunun „çok özel ve çok duygusal bir an“ olduğunu dile getirdi. Bu „Vazife yolculuğu“ 13.537 gün sürdü. Bu yolculuk bundan 37 yıl önce Andreas Maurer eyalet hükümetinde görev aldığı ve Aşağı Avusturya eyalet meclisi tarafından eyalet danışmanı olarak seçilmesiyle başladı. 25 yıl önce kendisi eyalet başkanı olarak „bu yol ve yolculuğun yönlendirilmesi için ana mesuliyeti üstlenme hakkını kazandı.“

Pröll, eyaletin ve siyasetin nasıl değiştiğini gördüğü için bugün kendisinin „şükranlarla, sevinçle ve büyük tevazu ile“, „kaptanlık yerinden“ ayrıldığını, belirtti. Pröll, Aşağı Avusturya’nın başarı getiren şeyleri örneğin hızlı idare, modern vatandaş hizmetleri veya iyi çalışan altyapı gibi olanakları sunan bir yer olduğunu söyledi. Bunun Aşağı Avusturya’yı memleket bilen birçok kişi tarafından kıymetinin bilindiğini ve yine bunun Avrupa çapında da değer gördüğünü belirtti. Altyapının her bir kilometresinde „Geçmişin dezavantajlarını şimdinin avantajına çevirdiklerini“ de ekledi. Bunun „Geleceğimize giden yolda en iyi temel“ olduğunu da söyledi.

Pröll, Aşağı Avusturya’nın bir ekonomi yerleşkesi olarak yer bulduğunu ve MedAustron, IST Austria ve Landsteiner Medizin-Uni gibi büyük kuruluşların „fikirden gerçeğe dönüştüğü“ yer olduğunu belirtti. Bugün her kim Aşağı Avusturya’da bir eğitim ve kariyer yapmak isterse, buradan gitmek zorunda değil, tam tersi: hayalini bu eyalette gerçekleştirebileceğini söyledi.

Pröll siyasi işbirliği için teşekkür etti: „Eyalet meclisinde milletvekili olan ve hükümet masasındaki bütün meslektaşlarıma teşekkür ediyorum.“ Toplamda kendisinin farklı partilerden 41 hükümet üyesi ile birlikte çalıştığını, Johanna Mikl-Leitner’in bu görev ve sorumluluk için gerekli olan bütün kriterlere sahip olduğundan dolayı „iyi bir hissiyat ile“ veda ettiğini söyledi. Pröll: „Kendisi bu eyalette yetişti, eyaleti çok iyi tanıyor ve eyalet için çalışmayı arzuluyor.“ dedi ve Mikl-Leitner’in „insanlarla senli benli olduğunu, „on yıllardır Aşağı Avusturya ile birlikte büyüdüğünü ve diğer partilere karşı doğru kontakta“ olduğunu ve „işbirliğine sağlam istekle“ sarıldığını söyledi. Pröll: „Sevgili Hanni, görevinde her şeyin gönlünce olmasını diliyorum. Sen büyük ama çok özel ve güzel bir sorumluluk üstleniyorsun!“ dedi.

Başkan Ing. Hans Penz (VP) seçim sonucunu açıkladı: Toplamda 56 kullanılan oydan 52’si Mag. Johanna Mikl-Leitner’e verildi, böylelikle kendisi Aşağı Avusturya’nın ilk kadın eyalet başkanı olarak seçildi.

Akabinde yeni eyalet başkanı kendi yeminini etti.

Eyalet başkanı Mag. Johanna Mikl-Leitner (VP) göreve başlama konuşmasında bugün „Bu zamana kadar hiç bulunamayan iyi temeller üzerinde bulunan Aşağı Avusturya’nın inşasına başlayabileceğini“ vurguladı. Erwin Pröll’ün Aşağı Avusturya’yı geçmiş 25 yıl içerisinde „mükemmel bir şekilde yönettiğini“ söyledi, Aşağı Avusturya’yı „güçlü ve kendinden emin bir eyalet“ yaptığı için selefine teşekkür etti.

Bugünden sonra artık hep öne bakılacağına ve bundan dolayı ilk hedefin Aşağı Avusturya’nın sadece en büyük eyalet değil, aynı zamanda en hızlı işleyen eyalet olacağını söyledi ve ekleyerek „İşletmeler hakkında karar alma ve Aşağı Avusturya’da yeni iş yerlerini sağlama konularında ve eyalet insanını ilgilendiren davalarda, planlamalarda ve karar vermede en hızlı eyalet olacağız.“ dedi.

Mikl-Leitner göreve başlama konuşmasında aynı zamanda „Siyasette yeniliğe duyulan özleme“ de değindi. Bir nesil değişimi yaşandığını ve bundan dolayı bu değişiklikten oluşacak fırsatları değerlendirilmesini söyledi. Kendi tecrübeleri, nitelikleri ve bakış açıları ile „yeni cevaplar vermek“ ve „yeni yollara cesaret etmek“ istediğini de ekledi.Yeni eyalet başkanı „Eyalet ve eyalette yaşayanlar için yeni bir adalet“ oluşturmayı amaçladığını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: „Ve burada ben açıkça belirtiyorum: Adalet dürüstlükte başlar. Konuşmada ve Tavırlarda.“

Eyaletlerin gücünü insanların yakınlığından aldığını vurgulayan Mikl-Leitner: „Eyaletlerde insanların taleplerinin ve düşüncelerinin ne olduklarını hissediyoruz ve yine eyaletlerde insanların isteklerini ve ihtiyaçlarını öğreniyoruz. Bizler cesaret ile – gerçeğe karşı duyulan cesaret ile – insanların isteklerine yaklaşmalıyız.“ dedi. Ekonomik gücün güvenceli iş yeri sağladığını ve bunun için gerekli şartların oluşturulacağını belirterek dijitalleşmeye değindi: „Bizler onu hedefimize ulaşmak için kullanacağız ve bizler yine ondan eyaletimize ve insanlarımıza faydalı olma amacıyla faydalanacağız.“ dedi. Yeni eyalet başkanı şunları da ekledi: „Her kim dijitalleşmenin fırsatlarını değerlendirirse, o kişi geleceği de en uygun şekle sokabilir.“

Bunun dışında Mikl-Leitner „Aşağı Avusturya’yı yenilikçi bir yüksek teknoloji eyaleti haline“ getireceklerinin haberini verdi. „Yeni işyerinin temelini daha iyi hazırlayabilmek için“ bilimle ekonomiyi birbirine bağlayacaklarını söylerken bu konudaki, Korneuburg’da bulunan IST-Austria Park veya Avrupa uzay kurumu ESA ile olan kooperasyon gibi, örneklere değindi. Yeni eyalet başkanı aynı zamanda „yöresel küçük ve orta ölçekli işletmelerimize“ de dikkate çekti. Aile işletmelerinin „Büyümemizin motoru ve yerli güvenceli iş yerleri“ olduğunu ve „refahımızın merkezi sütunu“ olduğunu söyledi. Mikl-Leitner, akıllı lokasyon siyaseti ile yerli ekonomiyi güçlendirmek istediğini, internet işlemlerini hızlandıracaklarını ve bürokrasiden kurtuluşu ilerleteceklerini belirtti.

Mikl-Leitner: „Bizler Aşağı Avusturya’nın geleceği için çalışma amacıyla seçildik.“ diye vurguladı ve bu sebepten dolayı gelecekte başarılı olabilmek için yeni hedefler belirleyeceklerini şöyle açıkladı: „Yeni görevleri yeniden cevaplandırmak, yeni neslin fırsatlarını değerlendirmek, yeni adalet için dürüstlüğü sağlamak, eyaletlerin yakınlığından faydalanmak, mekânları tekrardan düşünmek ve yeni bir birliktelik oluşturmak.“ Son olarak yeni eyalet başkanı, kendisinin bu görevi „tevazu ile“ üstlendiğini ve Aşağı Avusturya’yı „cesaret ile geleceğe yönelteceğini“ belirtti.

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"