Unkategorisiert

Artı aile bonusu nedir?

Familienbonus Plus çocuk başına her yıl öngörülen 1.500 Avro tutarında bir vergi indirimidir ve vergi yükünün her yıl 1.500 Avro tutarında azaltılması anlamına gelmektedir. 1.1.2019 tarihinde yürürlüğe girecek düzenleme ile toplamda 950.000 aile ve 1,6 milyon çocuk, 1,5 milyar Avro’ya kadar vergiden muaf tutulacaktır.

Familienbonus Plus kimlere yöneliktir? Kimler Familienbonus Plus’ı talep edebilir?
Gelir vergisi ödeyen aileler ya vergiden tamamen muaf tutulacaklar ya da her yıl çocuk başına 1.500 Avro tutarında bir vergi indiriminden faydalanacaklar. (Aile yardımı hakkı olan yetişkin çocuklar için: çocuk başına yılda 500 Avro)

Familienbonus Plus almak için ne yapmak gerekiyor?
Familienbonus Plus bordro hesaplaması sırasında (2019 yılından itibaren) ya da gelir beyanında (gelir yılı 2019 sayılacağı için 2020 yılından itibaren) talep edilebilir.

Bordro ya da gelir beyanı arasında bir seçim yapmak mümkün müdür?
Evet.

Düzenleme nasıl işliyor…
…evli çiftlerde eşler arasında paylaştırma mümkün mü?
Evli çiftlerde Familienbonus Plus taraflar arasında esnek bir şekilde bölünebilir, öyle ki eşlerden biri bahsi geçen çocuk için 1.500 Avro tutarındaki (duruma göre 500 Avro) Familienbonus Plus’ın tamamını alabilir ya da tutar eşler arasında eşit şekilde paylaşılır.

… boşanmış ebeveynlerde durum nasıl? Bonus kimin hakkı oluyor?
Ayrı yaşayan ve nafaka ödeyen ebeveynler için temel olarak 750/750 Avro (duruma göre 250/250 Avro) bir paylaştırma söz konusudur.

Düşük maaşlı çalışan ve tek başına çocuk büyüten ebeveyn de Familienbonus Plus talep edebilir mi?
Tek başına çocuk büyüten ve tek başına evin geçimini sağlayan ebeveyn için „Kindermehrbetrag“ adı altında yılda çocuk başına ek 250 Avro öngörülmüştür.

Çocuk nedeniyle vergi muafiyetini ve çocuk bakım masraflarının vergiden düşülmesini öngören ve hâlihazırda yürürlükte olan düzenleme değişecek mi?
Çocuk nedeniyle vergi muafiyetine ve 10 yaşına kadar olan çocukların bakım masraflarının vergiden düşülmesine imkân tanıyan düzenleme, sadeleştirme ve bunun sonucunda şeffaflık sağlamak üzere yürürlükten kaldırılacaktır.

Yurtdışında yaşayan çocuklar için de talepte bulunulabilir mi?
Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde yaşayan çocuklara Familienbonus Plus hakkı tanınmamaktadır. Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı ülkeleri ile İsviçre’de ikamet eden çocuklar için ise Familienbonus Plus endeksi hazırlanacak ve bu sayede ikamet edilen ülkenin ücret seviyesine uyum sağlanacaktır.

Quelle: bmf.gv.at

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"