Temel eğitim reformu: Önümüzdeki beş yıl içerisinde çocuk eğitimi ve bakımına ek olarak 270 milyon Euro yatırım yapılacaktır

Eyalet yönetimi, temel pedagoji alanında kapsamlı bir paket kabul

etti. Paket kapsamında, gruplar kademeli olarak azaltılmakta, eyalet genelindeki kreşler için sosyal bir ölçek getirilmekte ve günlük operasyonlarda daha fazla esneklik mümkün kılınmaktadır.

Graz (27 Nisan 2023).- Eyalet hükümeti Ağustos 2022 gibi erken bir tarihte temel pedagoji için bir dizi önlem sunmuş ve 15.000 euroluk prim gibi bazı noktaları başarıyla uygulamaya geçirmiştir. 441 temel pedagoji öğretmeni, yeni gelenlerin yanı sıra kariyer değiştirenler de dahil olmak üzere, bu şekilde işe alınmıştır. Birkaç haftalık bir inceleme sürecinin ve yaklaşık 200 yorumun ardından, temel pedagoji paketine ilişkin yasa taslakları uygun şekilde revize edildi ve tedbirler bugün (27.04.2023) Steiermark eyalet hükümeti tarafından kabul edildi. Hükümet toplantısının ardından Vali Christopher Drexler, Vali Yardımcısı Anton Lang, İl Meclis Üyesi Werner Amon ve Kulüp Başkanı Hannes Schwarz, Graz Kalesi Beyaz Salon’da düzenlenen bir basın toplantısıyla paketi kamuoyuna tanıttı.

Eyalet hükümeti 2027 yılına kadar çocuk eğitimi ve bakımı için toplam 140 milyon euro yatırım yapacak ve 15a anlaşması yoluyla federal hükümetten yaklaşık 130 milyon euroluk ek fon sağlanacaktır. Paketin yaz aylarından önce eyalet meclisinde kabul edilmesi bekleniyor. Tüm yenilikler 2023/24 çocuk bakım yılı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Buna paralel olarak, Ocak 2024’te uygulanması beklenen temel pedagoji için ücret görüşmeleri yapılacaktır.

Üç yaş altı çocuklar için sosyal ölçeğin uygulamaya konması ve mesleki denetimin değerlendirilmesine ek olarak başka iyileştirmeler de öngörülmektedir. 

Aşağıdaki tedbirlerin alınması planlanmaktadır:

• Grup büyüklüğünün kademeli olarak azaltılması

2023/24 çocuk bakım yılından itibaren, gruptaki çocuk sayısı 2027/28 çocuk bakım yılına kadar her yıl bir çocuk azaltılarak, 25 çocuktan 20 çocuğa düşürülecektir. Alternatif olarak ek bir çocuk bakım görevlisi istihdam edilebilir. Bu, küçük bir aşımın hala mümkün olabileceği anlamına gelmektedir. Esneklik açısından, ek bakım personeli ile veya ek bakım personeli olmadan aşım seçenekleri mümkündür.

• Temel eğitim pedagogların çakışan görevlendirmeleri durumunda ek ödeme

Bir saatlik bir süre boyunca, özellikle öğle yemeği saatinde, sağlayıcı aynı anda iki temel eğitim pedagogunu gönüllü olarak görevlendirebilir. Pedagojik açıdan değerli olan bu tedbirin uygulanmasını teşvik etmek amacıyla devlet, bu örtüşen kullanım için ayrı bir finansman yolu oluşturmaktadır.

• Grup birleşmelerinin kolaylaştırılması

Gerekirse, aynı türden tesis grupları günün ve haftanın sınırında birleştirilebilir (yani sabah 8.30’dan öğleden sonra 14.30’a ve Cuma öğleden sonraya kadar olan çekirdek saatler dışında). Gruplar birleştirildiğinde, bir temel eğitim pedagogu hazır bulunmalıdır. Yoğun olmayan zamanlarda ve öngörülen kaynak sıkıntısı durumunda, bir pedagojik asistan görevlendirilebilir. Kreşler, çocuk evleri, iyileştirici eğitim anaokulları ve iyileştirici eğitim okul sonrası bakım merkezleri bunun dışındadır.

• Gelişimsel gecikme durumunda kreşte daha uzun süre kalma

Kanıtlanmış gelişimsel gecikmeleri olan çocuklar, çocuğun dördüncü doğum gününe denk gelen çocuk bakım yılının sonuna kadar kreşte kalabilirler.

• Çocuk bakıcılarının ve belediyelerin yükünün hafifletilmesi

Çocuk bakıcılarının işyeri artık belediyeye ait binalarda da mümkündür. Çocuk bakıcıları için köprüleme desteği (yani saatlerin düşmesi ve düşük kapasite kullanımı durumunda destek) yasaya bağlanmıştır.

• Personel için yeni ikame kuralları

Bakım personelinin bulunmaması durumunda, altı haftalık bir süre için iki uygun gözetmenin kullanılması da mümkündür. Kreşler, çocuk evleri, iyileştirici eğitim anaokulları ve iyileştirici eğitim okul sonrası bakım merkezleri bunun dışındadır.

• Yetersiz fonlama durumunda personel desteğine ilişkin yeni düzenleme

Personel açığının ilk gününden itibaren, sağlayıcılar için aylık personel desteğinin tamamı şu anda azaltılmaktadır. Yeni yönetmelik, finansmanın azaltılmasının yalnızca istisnai durumlarda eyalet hükümetinin takdirine bağlı bir karar olarak yapılabileceğini öngörmektedir.

Vali Christopher Drexler: „Eyalet hükümeti olarak çocuk eğitimi ve bakımı konusuna net bir şekilde odaklandık. Bugün sunulan paket ile önümüzdeki beş yıl boyunca Steiermark eyaletinde çocuk eğitimi ve bakımının kalitesine 270 milyon Euro yatırım yapacağız. Dinamik bir alanla karşı karşıyayız. Sadece geçen yıldan bu yıla kadar Steiermark eyaleti genelinde genelinde 65 grup ve 1.772 yer artışı kaydettik. Bu kalite paketi ile Steiermark eyaleti doğru yönde ilerlemektedir. Bu paketi tamamlamak üzere, yıl sonuna kadar temel eğitim pedagogları için yeni bir maaş planı üzerinde müzakere etmek istiyoruz. Sistemi yaşamla dolduran ve Steiermark’taki çocukların hak ettikleri eğitim ve bakım düzeyini almalarını sağlayan tüm pedagoglara teşekkür ediyorum.“

İl Vali Yardımcısı Anton Lang, beyanında; „Çocuklarımız için kaliteli eğitim ve bakım, tüm toplum için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, geçen yılki paketin ardından şimdi de temel eğitim alanında iyileştirmeye yönelik daha önemli tedbirler sunabildiğimiz için son derece memnunum. Kreşlerde sosyal ölçeğin uygulanmasının yanı sıra, personel için de iyileştirmeler yapılması benim için özellikle önemlidir. Yakın gelecekte maaşlar konusunda da iyi çözümler bulacağımıza eminim. Her zaman, elde ettiğimiz mali hareket alanını kullanacağımızı ve Steiermark için çok önemli olan alanlar için elimize para koyacağımızı söyledim. Şimdi bu sözümüzü yerine getiriyoruz.“ demiştir.

Eğitimden Sorumlu İl Meclis Üyesi Werner Amon açıklamaımda; „Bu paketle ilköğretimdeki çerçeve koşulları iyileştirmeyi başardık. Personeli daha fazla esneklikle rahatlatıyor ve aynı zamanda çocuk eğitimi ve bakımında kaliteyi artırıyoruz. Grup büyüklüklerinin azaltılması ve kreşler için sosyal ölçek uygulamasının başlatılması, eğitimciler, hizmet sağlayıcı kuruluşlar ve diğer uzman grupların katılımıyla üzerinde anlaşmaya vardığımız onlarca yıllık taleplerdir. Amacımız bu önlemleri çocukların ve ebeveynlerin de yararına olacak şekilde uygulamaktır. Belediyelerin çocuk bakımının yaygınlaştırılması konusundaki ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. Aurada federal hükümeti uygun bir mali paket sunmaya çağırıyoruz“

Kulüp başkanı Hannes Schwarz açıklamasında; „Çocuk Eğitimi ve Bakımı Yasası ile Çocuk Bakımını Teşvik Yasası’nda yapılması planlanan değişiklikler, ilköğretimde esneklik ve kalitenin arttırılmasına katkıda bulunacak ve Steiermark’taki ailelerin aile ve iş yaşamlarını bir arada yürütmelerini kolaylaştıracaktır. Çocuk bakım oranının azaltılması ve üç yaş altı çocuklar için sosyal skala uygulanması gibi tedbirlerin yanı sıra, temel eğitim pedagoglarının takdir edilmesine yönelik güçlü bir sinyal gönderiyoruz: Hedefimiz maaşları önemli ölçüde arttırmak ve 1 Ocak 2024 tarihine kadar yeni bir maaş planı üzerinde müzakere etmektir.“

Die mobile Version verlassen