Rusya-Ukrayna savaşı kömürün önemini hatırlattı

Zonguldak’ta düzenlenen uluslararası kömür kongresinde kömürün önemine dikkat çekildi. Pandemi sonrası Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle kömürün yeniden gündeme geldiği hatırlatıldı. Kongrede konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, „Batının iklim sözleşmesini bahane ederek bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin bir şekilde önünü kesme amacıyla kömüre yönelik 2030 yılından itibaren ciddi bir yaptırımlar uygulayacaktı. Gelinen noktada yeniden gördük ki en fazla kömüre yönelen yine kendileri oldu“ diye konuştu.

TMMOB tarafından düzenlenen 22. Uluslararası Kömür Kongresi Zonguldak’ta başladı. Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Güney Afrika, Kosova, Polonya, İtalya gibi ülkelerden akademisyenlerin de bilimsel kurulda yer aldığı kongrede kömürün önemine dikkat çekildi. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunduğu kongrenin açılış konuşmasını Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sait Kızgut yaptı.

Kızgut, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesinin 6 ayı aşkındır devam ettiğini hatırlatarak yaşanan bu gelişmelerin ülkelerin öz kaynaklarına dayalı enerji temininin son derece önemli olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti. Batı Karadeniz taşkömürü havzasının enerji kaynağının yanı sıra demir-çelik sektörünün de ihtiyacını karşıladığının altını çizen Kızgut, keşfedilen diğer enerji kaynaklarının son derece olumlu karşılandığını belirtti. Kızgut, „Pandeminin yanı sıra küresel bir krize dönüşen Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi 6 ayı aşkın devam etmektedir. Söz konusu iki gelişme ülkelerin öz kaynaklarına dayalı enerji temininin son derece önemli olduğunu ortaya koymuştur. Pek çok ülkede kapatılmış olan kömür ocaklarının yeniden açılması gündeme gelmiştir. Kömür, yalnızca bir enerji kaynağı olmayıp cevhere dayalı üretim yapan demir-çelik sektöründe üretimin başlıklarından biridir. Batı Karadeniz taşkömürü havzası bu anlamda uzunca yıllar ülkemiz demir-çelik sektörünün koklaşabilir taşkömürü ihtiyacını karşılamıştır. Ancak mevcut durumda havzada yapılan üretim ülkemizde ihtiyaç duyulan taşkömürü talebinin ancak çok sınırlı bir kısmını karşılayabilir durumdadır. Linyit madeni açısından bunun durum daha olumlu gözükmektedir. Linyit rezervlerinin tespiti ve işletmeye açılması çalışmaları olumlu bir gelişmedir. Yine dolaylı bir madencilik faaliyeti olan doğalgaz rezervlerinin bulunması ve kullanıma hazırlanması da camiamızca olumlu karşılanmaktadır“ diye konuştu.

„Pandeminin arkasından yaşanan savaş, kömürün önemli değer olduğunu hatırlattı“

Zonguldak’ın kömürle var olduğunun altını çizen Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, kömürün varlığının her kesime dokunduğunu belirtti. Zonguldak açısından kömürün değerinin daha fazla olduğunu belirten Tutulmaz, „Kömür ve Zonguldak kavramları bizim ikisi birbirinden ayrılmaz bir ikili oluşturmuş durumda. Kömür aynı zamanda ilimizde kutsallığı olan normal günlük hayata yansıyan çok önemli bir değer. Kömürün dokunmadığı, hayatta yeri olmadığı neredeyse hiçbir aile, kişi ve kuruluş yok. Bu yönüyle kömür çok değerli. Bizim ilimizde bu değer biraz daha fazla. Kömür genel bir enerji kaynağı. Yüzyıllardır devam eden toplumların enerji ihtiyacını karşılayan önemli bir kaynak. Biraz tacı sallanır gibi oluyordu ancak son gelişmeler pandemi ve arkasından savaş yeniden kömürün önemli bir değer olduğunu bize hatırlattı. Kaynakların stoklarının daha fazla oluyor olması da önümüzdeki süreçte de yine gündemimizde olacak. Bundan sonraki hayatta enerjinin bir ana merkezlerinden birisi olacak“ dedi.

Kömürle var olan Zonguldak, doğalgazın da başkenti olacak

Zonguldak açıklarından bulunan 540 milyar metreküp doğalgaz rezervinin karaya taşınması için çalışmalar sürerken 2030’lu yıllardan itibaren yaptırım uygulanmak istenen kömürün de savaşla birlikte yeniden öneminin ortaya çıktığını anlatan Vali Tutulmaz, sözlerine şöyle devam etti:

„Batının iklim sözleşmesini bahane ederek bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin bir şekilde önünü kesme amacıyla kömüre yönelik ciddi bir 2030 yılından itibaren yaptırımlar uygulayacaktı. Ekonomik bunlar tabi. Ancak gelinen noktada yeniden gördük ki en fazla kömüre yönelen yine kendileri oldu. O zaman bize düşen, ülkelere düşen bir sorumluluk var. Kömür ve madenlerimizi onun bunun dediğine bakmadan ciddi bir şekilde ülkemizin kalkınmasına sunmamız gerekiyor. Bu alanın uzmanlarısınız. Ülkemizin kalkınmasına daha fazla katkı sağlayabilecek şekilde politikaların oluşturulmasına vesile olacaksınız. Bu ülkemizin kalkınması açısından çok önemli. Bizim bu güne kadar ülkemizin enerjisini sağlayan Zonguldak’ımızın şimdi doğalgazla beraber farklı bir alanda ülkemizin enerjisini sağlamaya başlayacak olması ayrıca ilimiz adına büyük bir onur, gurur. İnşallah önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde doğalgazı da uygulamaya, kullanıma sokularak ilimiz yeniden ülkemizin önemli yerlerinden birisi olacak. Bunun bilinci içerisindeyiz. Hep beraber il olarak da buna hazırlıklı olmalıyız.“

Kongre, diğer konuşmacıların açılış konuşmaları ile devam etti. İki gün sürecek olan kongrede kömüre yönelik farklı alanlardaki çalışmalar konuşulacak.

Die mobile Version verlassen