ÖIF, entegrasyon fonu olarak değil, bir sığınma fonu olarak hareket ediyor!

Okurlarımızı ÖIF ile ilgili olan haberlerin yapım ve hazırlık aşaması hakkında da bilgilendirmek istiyoruz. Bu konu hakkında ÖIF’e birkaç soru yönelttikse de sorularımız maalesef cevapsız kaldı ve biz bu sebepten dolayı gerekli bilgileri internet sitesinden ve güncel haberlerden elde etmeye çalıştık. Araştırmamızın ilk etabından ÖIF’in çoğunlukla iltica başvurusu kabul edilmiş kişilere hitap ettiğini fark ettik. Göçmenlere yönelik birkaç olanak sunulsa da bunların birlikte çalışmak adına kullanılmadığını belirtmemiz gerekir – örneğin göçmen medyası ile olan çalışmalar.

Foto Credit – feel image / Matern

ÖIF, o zamanki adıyla “Birleşmiş Milletler Mülteci Fonu”, Macaristan krizi (1956) nedeniyle 1960 yılında BM Mülteci komisyonu UNHCR ve Avusturya İçişleri Bakanlığı işbirliğiyle kurulmuştur.

2002 yılından beri göçmenlerin entegrasyonu da ÖIF’in görevleri tanımında yer almaktadır, böylelikle derneğin amacı göçmen ve mültecilerin dil, meslek ve de sosyal açıdan başarılı bir şekilde vatandaşlığa geçmelerini sağlamak olarak tanımlanmıştır.

Eyaletlerdeki toplam dokuz Entegrasyon Merkezi ve ilçelerdeki danışma merkezleri aracılığıyla destek verilmektedir. Kanuni dayanaklar arasında Entegrasyon Yasası, İltica Yasası, Entegrasyon Yılı Yasası, Tanıma ve Değerlendirme Yasası ve Çocuk bakımı kurumlarında erken dil öğrenimi desteği ile ilgili sözleşme sayılabilir.

Yasal görevleri arasında, iltica eden ya da göç geçmişi olan kişilerin uyum sağlamaları için danışmanlık hizmeti vermek ve faaliyetlerde bulunmak yer alır. ÖIF çok sayıda devlet kurumu ile işbirliği içindedir, bunlar arasında örnek olarak AMS ve Sosyal Daireleri sayabiliriz. Organizasyon faaliyetleri arasında dil öğretimi, destekler ve sürekli eğitim gibi özel konular sayılabilir. 2016 ve 2017 yıllarında, Avusturya Hükümeti tarafından 25 Milyon Avro tutarında bütçe ayrılmış olan ÖIF, “dil öğretimi” alanında 20.000 kişiye kurs imkânı sağlamıştır. Bahsi geçen bu hizmetler “Startpaket Deutsch & Integration” programı dâhilinde gerçekleştirilmiştir.

2016 yılında Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan bu program, Almanca dil öğretimi ile ilgili görev dağılımını düzenleyerek bunları BMASK, BM.I ve BMEIAA Bakanlıkları arasında paylaştırmıştır.

Adı geçen bakanlıklar, çeşitli seviyelerde dil kurslarının açılmasını sağlamakla yükümlüdürler.

Soru: İlk olarak, organizasyonun finansal kaynakları nelerdir?
Cevap: İnternet üzerinden, maalesef sadece ÖIF’in Avusturya Hükümeti tarafında finanse edildiği bilgisini elde edebiliyoruz, bu konuda maalesef daha fazla bilgiye ulaşılamıyor.

Soru: “Startpaket Deutsch und Integration” içindeki destekler hangi gruplar için düşünüldü?
Cevap: ÖIF web sitesine göre bu destek programının hedefinde sadece iltica edenler ile onlara tâbi 15 yaşından büyük, korumaya muhtaç kişiler yer alıyor.

Soru: Yani aslında, dil alanındaki entegrasyonun sadece iltica edenler ile onlara tâbi korumaya muhtaç kişilere odaklandığı, göç geçmişi olan kişilerin ise desteklenmediği söylenebilir. Bir göçmen yukarıda bahsi geçen destek için başvuruda bulunabilir mi?
Cevap: Hayır, çünkü başvuru şartlarına göre sadece bahsi geçen kişiler talepte bulunabilirler. Göçmenler, hiçbir ön koşulun aranmadığı, ücretsiz “Treffpunkt Deutsch” adındaki çalışmamıza katılabilirler.

Soru: En yüksek destek miktarı ne kadardır? Hedef kitle dışında kalan göçmenler de, dil öğrenimleri için danışma merkezlerinde ayrı bir anlaşma ile finansal olarak desteklenebilirler mi?
Cevap: Tüm bir seviye için en yüksek destek miktarı brüt 750,- Avro’dur. Web sitesinde maalesef ayrı bir anlaşmadan bahsedilmiyor. Tabii uzun süredir Avusturya’da ikamet eden göçmenlerin daha ne kadar süre destekleneceği başka bir sorudur.

Soru: Dil bilgisinin yanında, değerler ve uyum alanında da ölçüm aracı olan bir entegrasyon sınavı söz konusu. Bu sınav aynı zamanda dil yeterliliğini belgelemek için de resmi olarak geçerli sayılıyor. Yukarıda bahsettiğimiz, uzun süredir Avusturya’da ikamet eden bir göçmen, ÖIF tarafında dil desteği almamış olsa bile entegrasyon sınavına girebilir mi? Cevabınız evet ise, sınav harcının katılımcıya geri ödenmesi
mümkün mü?
Cevap: Maalesef sınav harcının geri ödenmesi söz konusu olamaz, çünkü entegrasyon sınavı sadece iltica edenler ile onlara tâbi korumaya muhtaç kişilere mahsustur. Bu durumda, 2 yıldan uzun süredir Avusturya’da ikamet eden göçmenlerin somut bir şekilde desteklenmediğini görüyoruz.

Soru: ÖIF’nin destek programları genel olarak iltica edenler ile onlara tâbi korumaya muhtaç kişiler için mi düşünülmüş yoksa işçi göçmenler özel programlar da var mı?
Cevap: Web sitesinden anlaşıldığı kadarıyla, faaliyet alanı sadece iltica edenler ile onlara tâbi korumaya muhtaç kişiler ile sınırlı.

Soru: ÖIF’nin yürüttüğü bazı projeler, küçük yaştaki çocukların, anaokuluna paralel, dil öğrenim desteği almalarını mümkün kılıyor. Bu çocuklar arasında göçmen çocukların olup olmadığını gösteren kesin rakamlar bulunuyor mu?
Cevap: Yıllık raporlarda görüldüğü üzere, toplam 27.000 çocuğa ek dil öğrenim desteği verilmiştir. Yine de bu çocuklar arasında, uzun süredir Avusturya’da yaşayanların olup olmadığını söyleyebilmek için net veriler mevcut değildir.

Soru: Almanca kurs desteklerinden bahsettik. ÖIF’nin öngördüğü başka destekler var mı?
Cevap: Evet, mesleki yeterliliğin resmen tanınması ile ilgili, ayrıca dil projeleri ve çocuklara özel destekler mevcut. Bu alanlarda burslar ve ödüller de var.

Soru: Mesleki yeterliliğin resmen tanınması ile ilgili destek, adından da anlaşılacağı üzere yurtdışından getirilen diploma vb. belgelerin resmen tanınması anlamına geliyor. Bu konuda kimler destek alabilir? Masraflar başvuru sahibine kesin olarak geri ödeniyor mu?
Cevap: Bu destekten iltica edenler ile onlara tâbi korumaya muhtaç kişiler, göçmenler ve Avusturyalılar faydalanabilir. Masrafların geri ödenmesi her durumda mümkün değil, kişiler kendi durumları ile ilgili geri ödeme alıp alamayacakları hakkında önceden bilgi alabilirler.

Soru: 2017 yılında sadece mülteciler için ayrılan bütçe ne kadardı?
Cevap: Maalesef bu soruya cevap vermek mümkün değil, finansal açıdan kesin rakamlar bulunmuyor.

Soru: EU Fonu ile de bir işbirliği bulunuyor. Sadece finansal bir destekten mi bahsediliyor?
Cevap: Evet, sadece finansal bir destek öngörülüyor, hâlbuki bahsi geçen kişiler için toplumsal destek konusu da öncelikle ele alınmalı. Toplumsal çevre tarafından kabul görme, entegrasyonu destekleyen çok önemli bir unsur, maalesef Avusturya’daki yerel halkın çoğu bundan bahsetmiyor bile.

Soru: İltica edenler ile onlara tâbi korumaya muhtaç kişilerin, destek programlarına katılmamalarının sonuçları nelerdir?
Cevap: Entegrasyon Yasası’na dayanarak sosyal yardımları azaltılabilir.

Soru: Göç geçmişi olan öğretmenler de görev alıyor mu? Genel olarak ÖIF bünyesinde kaç tane göç geçmişi olan çalışan var, bir sayı verebilir misiniz?
Cevap: Avusturya genelinde ÖIF için çalışan 341 kişi var, fakat göç geçmişine sahip çalışan sayısı hakkında kesin bir bilgi mevcut değil.

Soru: ÖIF, profesyonel network oluşturmada ve yeteneklerini geliştirmede göçmenlere koçluk hizmeti de sunmaktadır. Bu konuda kaç kişi destek talebinde bulundu ve kaç farklı ülkeden geliyorlar? İşçi göçmenler de bu programa katılabilirler mi?
Cevap: Avusturya genelinde, 56 farklı ülkeden gelen toplam 450 katılımcı koçluk hizmeti talep etti. Koçluk süreci 6 ay olup kişileri örneğin iş görüşmeleri için desteklemektedir. İşçi göçmenlerin bu programa dâhil olup olamayacakları sorusunun cevabı belirsizdir.

Soru: Öğretmenlerinde bu zamana kadar hiç veya çok az bilgi sahibi oldukları konularla alakalı bilgilendirerek ÖIF’in sunmuş olduğu Eğitim olanakları sayesinde negatif yüklü göç kavramını pozitif bir düşünceye çevirebileceğini düşünüyor musunuz?
Cevap: Maalesef bu bilgiye internet sitesinde yer verilmemiş. ÖIF’e yönelttiğimiz sorulara cevap alamadığımız için bu soruyu bizde okurlarımıza cevaplayamıyoruz.

Soru: ÖIF daha çok kime yönelik, işçi göçmenleri mi yoksa mültecilere mi?
Cevap: Sürdürdüğümüz araştırmanın sonucu gösteriyor ki, ÖIF daha çok iltica başvurusu kabul edilmiş ve geçici süre koruma altına alınmış kişilere hitap ediyor.

Soru: Yerel göçmen medyasında ÖIF’in projeleri artık çok az veya hiç yer almıyor, bu vaziyetin sebebi nedir?
Cevap: ÖIF ile direkt bir görüşme sağlayamadığımız için bu soruya maalesef herhangi bir yanıt veremiyoruz.

Soru: Hangi olanakların özellikle işçi göçmenlere hangilerinin mülteci veya geçici koruma altına alınanlara yönelik olduğunu bizlere söylenilir misiniz?
Cevap: Özellikle göçmenlere yönelik “Mentoring für Migranten” yani “Göçmenlere rehberlik” programı mevcuttur. Bu programda kalifiyeli göçmenler tecrübeli ve yerli kişilere rehberlik yaparak iş piyasasına entegrasyonları sağlanıyor. Dil kursu olanakları ise daha çok iltica başvurusu kabul edilmiş ve geçici süre koruma altına alınmış kişilere yöneliktir.

Soru: Uzun zamandır Avusturya’da yaşayan, fakat yeterli derecede dil bilmeyen bir işçi göçmeni hangi teşviklerden yararlanabilir? Bu insanlar için teşvik gören dil kursları imkânı var mı ve ÖIF tarafından karşılanması için bu kursun ücreti en fazla ne kadar olmalı?
Cevap: Göçmenler “Treffpunkt Deutsch” yani “Buluşma noktası Almanca” olanağından faydalanabilirler. Katılım için herhangi bir gereksinim duyulmuyor ve ücretsiz olarak sağlanıyor.

Soru: 2017 yılında ÖIF tarafından toplamda ne kadar insan desteklendi ve bunlardan ne kadarı işçi göçmeni veya mülteciydi?
Cevap: Bu yönde bir istatistik talep ediyoruz. Bu konu ile ilgili farklı ziyaretçi sayıları mevcuttur. Örneğin Eylül 2017’de onuncu defa “Göçmenlere rehberlik” programı farklı ülkelerden gelen 18 göçmen ile birlikte başlatıldı. Sunulan danışmanlık hizmetleri ile ilgili tam olarak hangi grubun bu olanaktan faydalandığı belirlenemese de bunun büyük çoğunluğunun iltica başvurusu kabul edilmiş ve geçici süre koruma altına alınan kişiler olduğu söylenebilir.

Foto Credit – Marc Strickler

Die mobile Version verlassen