Unkategorisiert

KOST Aşağı Avusturya – 18 yaşına kadar meslek eğitim koordinasyon yeri

14 – 17 yaşları arasında yaklaşık 500 genç her yıl eğitim sisteminden doğrudan işsizliğe düşmektedir. Zorunlu eğitimden iş hayatına giden yol birçok kişi için ciddi bir engeldir. İş piyasasındaki talep ve durumlara uyum sağlayamamak veya sağlamayı istememek için birçok neden bulunmaktadır. Bu nedenler genellikle velilerin yetersiz desteği, bireyin kendi parasını kazanması için yapılan ebeveyn baskısı, eğitime uzak bir çevreden dolayı bilgi eksikliği ve ayırmadan kişisel sorunlara kadar uzanmaktadır. Çoğu zaman gençler kendilerini işsizlikte veya gelecek umudu olmayan pozisyonlarda bulmaktadırlar.

18 yaşına kadar olan zorunlu meslek eğitimi ile bu zor durumlara karşı etki gösterilmeli ve gençler için perspektifler oluşturulmalıdır. Koordinasyon yeri Sosyal
İşler Bakanlığı adına çalış-maktadır. Bu inisiyatifin hedefi okuldan ve eğitimden zamanından önce ayrılmayı önlemek, genç işsizlerin sayısını ve gençlerin vasıfsız eleman olarak çalışmalarını azaltmaktır. Bu şekilde genç insanlar zorunlu eğitim diploması yerine yüksek eğitim diploması almak için motive edilmelidir.

2016/17 okul yılı sonunda zorunlu eğitimini tamamlayan gençler, ilk kez bu yönetmeliğin yükümlülüğüne tabi tutulmalıdırlar. KOST inisiyatifinin teklifleri okul ve eğitim, eğitmenlik ve refakat, meslek ve meslek eğitiminden genel danışmanlık arzlarına kadar uzanmaktadır. Müteakip bir okula gidildiğinde ya da çıraklık veya işletmeler üstü meslek eğitimi görüldüğünde yükümlülük yerine getirilmiş sayılacaktır. Dışardan sınavlar veya diğer meslek eğitimleri içinde hazırlık kurslarından yararlanılmalıdır ve bunun yanın sıra iş piyasası politik eylemlerine veya asistanlık ihtiyacı olan gençler için arzlara (örneğin fiziksel veya psikolojik kısıtlamalar) katılım sağlanmalıdır. İstisnai durumlarda kendilerini bir meslek eğitimine yaklaştıracak bir işle meşgul olabilirler.

Sizin çocuğunuz da meslek eğitim yeri veya iş konularında zorluk yaşıyorsa ve bir perspektifi yoksa, o zaman Aşağı Avusturya’daki 18 yaşına kadar meslek eğitim koordinasyon yerine danışın. Bir hizmet hattının yanı sıra inisiyatif ile ilgili bilgilendirme toplantıları sunulacaktır.

Hizmet hattı: 0800 700 118

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"