Türkçe

İşçi Odası Irkçılık ve Adaletsizlik Karşısında Sesiniz Oluyor!

21 Mart, Uluslararası Dünya Irkçılık Günü. İşçi Odası başkanı Renate Anderl: “İşçi Odası adaletsizlik ve ırkçılık karşısında tüm işçlerin sesidir. Kökeni ne olursa olsun, tüm işçilerimizin yanındayız.“ Başkan sözlerini şöyle sürdürdü: “İşçiler olarak hepimiz çalışma arkadaşıyız ve bu yüzden birbirimize destek olmalıyız: Mesele ister iyi bir takım çalışması ortaya çıkarmak, ister şirket yönetimindeki bir çatışmayı çözmek, isterse de siyasette ve iş dünyasında çıkarlarımızı savunmak olsun.“ 

Bir SORA anketine katılan çalışanların %21’i iş yerinde ayrımcılığa maruz kaldığını belirtti: Bunun % 34’lük kısmı aksanı ya da ten rengi sebebiyle, %33’lük kısmı Müslüman olduğu için, %28’i göçmen olduğu için ayrımcılığa maruz kalmıştı. En yaygın görülen ayrımcılık türleri ise gelir, kariyer alanında ilerleme ve işe yerleştirilme konusunda karşılarına çıkan dezavantajlar yani çözümü şirket yönetiminde olan meseleler.

Bizimle Çalışan Herkes Çalışma Arkadaşımızdır

Diğer açıdan bakarsak, söz gelimi Avusturya vatandaşı olan çalışanlar iş ortamında eşit muamele görürken bu oran Avusturya vatandaşı olmayanlarda yaklaşık olarak %85 ya da %80 oranında. Her 5 yabancı uyruklu işçiden birinin kendisi söz konusu olduğunda iş kanununun gerekliliklerinin yok sayıldığını belirtmesi tehlike arz ediyor. Bu oran, Avusturya vatandaşı çalışanların bu konuda yaşadıkları sorunların iki katından da fazla! 

Yabancı uyruklu işçiler, Avusturya genelindeki işçi sayısının beşte birini oluşturuyor. Yani ortak ekonomik başarılarımıza büyük katkıda bulunuyor ve değer yaratıyorlar. Viyana’da iş yaşamına katkıları %29!  

İşçi Odası Başkanı Renate Anderl durumu şöyle açıklıyor: “İş yerinde ırkçı ayrımcılık Avusturya genelinde Eşit Muamele Yasası tarafından yasaklanmış durumda. Bu doğrultuda İşçi Odası hukuk ekibi, böyle bir ayrımcılıktan mustarip olan herkesin yanında olacaktır!“

Taleplerimiz

Şirket genelinde tam maaş şeffaflığı 

Şirket içerisinde sosyal dolandırıcılık ve ücret düşürme gibi durumlar yaşandığında şirkete verilecek cezalarda birincil işveren yükümlülüğü  

Vatandaşlığa adil erişim ve oy kullanma hakkı! Avusturya’da çalışanların beşte birinin Ulusal Konsey ve eyalet parlamentosu seçimlerine katılma hakkı bulunmuyor. İşçi Odası, söz gelimi haksız gelir engelleri yüzünden vatandaşlık hakkının verilmemesi uygulamasının kaldırılmasını talep ediyor.

Sığınmacılar için işgücü piyasasına daha kolay erişim.

Eğitim ve mesleki niteliklerin daha doğru ve adil tanınması.

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"