Gençler meslek seçimini nasıl yapmalı?

Hepimizin hayalidir sağlıklı, mutlu ve başarılı evlatlar yetiştirebilmek. Her zaman onlar için en iyiyi isteriz ve bunun için çabalarız. Bütün hayatımızı derinden etkileyen üç önemli seçim: Arkadaş seçimi, eş seçimi, iş seçimi.

Ne güzel de demiş Konfiçyüs;
„Sevdiğiniz bir işi meslek edinirseniz, hayatta bir gün dahi çalışmış olmazsınız.“

Henüz ortaokulu bitirmeden başlar çocuklarımız için doğru mesleği seçme telaşı. İşte bu süreçte verilecek karar gençlerin bütün hayatını etkileyecek bir karar olduğundan çok da aceleye getirilmemelidir. Gençler hayallerinin mesleğini ancak kendilerini çok iyi tanıyarak keşfedebilirler. Bu süreçte öğrencilerin kendileri için yapabilecekleri pek çok şey varken, aynı zamanda anne-babalarının da desteğine ihtiyaç duymaktadırlar.

Meslek seçiminde anne-babalara ve gençlere öneriler;

• Öncelikle gençlerin kendi kişilik yapılarını tanımaları,
• Meslekleri ve çalışma alanlarını inceleyip detaylı bilgiye sahip olmaları
• Kişilik özellikleri ile mesleğin gerektirdiği özelliklerin uyumuna dikkat etmeleri
• Düşünülen mesleklerle ilgili iş yerlerini ve okulları ziyaret edip bilgi almaları

Şu soruları sorup cevaplamak tercih yapmada önemli rol oynayacaktır.

• İstediğim meslekler nelerdir?
• Bu mesleği neden istiyorum?
• Bu mesleği yapabilmek için neler gerekiyor?

Meslek seçiminde Holland’ın Tipoloji kuramından da faydalanılabilir. Bu kurama göre 6 kişilik tipi bulunmaktadır ve bir öğrencinin hangi kişilik tipine ait olduğu belirlenirse seçeceği meslekte çok daha başarılı olacaktır.

1-Gerçekçi: Sabırlı, pratik, maddeci, doğal, kas faaliyeti ve motor koordinasyonu gerektiren işlerde başarılı olan, açık havada çalışmaktan hoşlanan, nesneler, eşyalar, makineler ve hayvanlarla ilgili etkinliklerle ilgilenen kişilerdir.

Otomobil tamirciliği, her çeşit araç teknisyenliği, mühendislik, ziraat işleri, veterinerlik, ormancılık, denizcilik, beden eğitimi öğretmenleri, sporcular örnek olarak gösterilebilir.

2-Araştırıcı: Analitik düşünce yapısına sahip, rasyonel, eleştirel, titiz, sabırlı, yöntemci, içe dönük (popüler olmaktan hoşlanmayan), bilimsel faaliyetlerden hoşlanan kişilerdir.

Biyolog, genetik bilimci, matematikçi, kimyager, fizikçi, araştırmacı, antropolog, akademisyen, bilim adamı örnek olarak gösterilebilir.

3-Sanatçı: Heyecan ve coşkuları dengesiz, hayalci, fevri, karmaşık, sezgileri güçlü, bağımsız, duygusal, duyarlı ve etkileyici, estetik faaliyetlere ilgili, yaratıcı çalışmalarda başarılı kişilerdir.

Yazar, ressam, aktör, tiyatrocu, müzisyen, dekoratör, heykeltıraş, mimar örnek olarak gösterilebilir.

4-Sosyal: Yardımsever, sorumluluk sahibi, sosyal, iş birliğine yatkın, empati kurabilen, içten, sabırlı, nazik ve anlayışlı, başkalarına yardım etmeye istekli kişilerdir.

Sosyal hizmetler uzmanı, psikolojik danışman, psikolog, halkla ilişkiler uzmanı, öğretmenler örnek olarak gösterilebilir.

5-Girişimci: Dışa dönük, enerjik, kendine güvenen, atılgan, fevri, ikna yeteneği yüksek, sabırsız, meraklı, maceracı, iyimser, sosyal, konuşkan kişilerdir.

Satıcı, pazarlamacı, komisyoncu, politikacı, avukat, reklamcı, gazeteci örnek olarak gösterilebilir.

6-Geleneksel: Dikkatli, titiz, itaatkâr, tutarlı, esnek olmayan, düzenli, sabırlı, öz denetimli, vicdanlı, hayal gücünden yoksun, dengeli, kurallara bağlı, sistematik çalışmaktan hoşlanan kişilerdir.

Veznedar, kütüphaneci, postacı, muhasebeci, finans elemanı, asker, polis, memur, hâkim, savcı örnek olarak gösterilebilir.

„Hayatta bir gün bile çalışmadım, hepsi keyiften ibaretti“ demiş Edison.

Yazar: Hanife Savaş

Die mobile Version verlassen