Unkategorisiert

İftira İslâm’da En Büyük Günahlardandır

Size şeytanların kimler üzerine inip durduğunu haber vereyim mi? Her günahkâr iftiracı, yalancı, sahtekâr üzerine iner. Bunlar (şeytanın iftira ve yalanına) kulak verirler. Çoğu ise yalancıdır.“ 26 Şuarâ, 221-223

İslamda ve bütün dinlerde iftira konusu, üzerine çok durulan bir konudur. Kur’an-ı Kerim’de de bir çok ayette İftiranın Allah (cc) nezdinde ne kadar sevilmeyen bir davranış olduğundan bahseder.

Ey iman edenler! Eğer bir fâsık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa sataşırsınız da sonra yaptığınıza pişman olursunuz.“ 49/Hucurât, 6

İftira sonucunda insanlar arasındaki sevgi ve dostluk bağları zayıflar, dayanışma gücü ortadan kalkar. İnsanlar birbirine güvenlerini kaybederler. Bu güvensizlik, bir toplumun sosyal hayatını tamamen felce uğratan yıkıcı bir etki yapar. İftira, toplumdaki güzellikleri yakıp bitiren bir ateş gibidir. Toplumlarda adaletin etkisini kaybettiği zamanlarda yaygınlaşabilen, sosyal ve ahlaki bir hastalıktır iftira. Bir insanı haksızca itham etmenin, yapmadığı şeylerle suçlamanın, toplum önünde küçük düşürücü şekilde asılsız laf yaymanın Allah katında cezası çok büyüktür.

İftirayı atan kadar susan da suçlu değil midir acaba?

„İftirayı işittiğiniz zaman, mümin erkeklerin ve mümin kadınların, kendiliklerinden hüsn-ü zanda bulunup da: „Bu apaçık bir iftiradır“ demeleri gerekmez miydi?“ Nur/12

„O asılsız sözü duyduğunuz zaman: „Bunu konuşmak bize yakışmaz. Haşa! Bu büyük bir iftiradır“ demeniz gerekmez miydi?“ Nûr, 16

Ayetlerden de anlayacağımız üzere, bırakın iftira atmayı biri hakkında, o kişiyi üzebilecek bir laf edenlerin yanında bile bulunmak, dinlemek ya da suskun kalmak doğru değildir.

Günümüzde gerek sosyal yaşam, gerek de sosyal medya üzerinden insanlar birbirleri hakkında asılsız iddialarda bulunabilmektedirler. Özellikle sosyal medya da bu yanlış ve yıkıcı davranışın ne kadar hoyratça yaygınlaştığını görmek, mümlümanlar ve Müslümanlık adına ne kadar üzücü. Namus, iffet, haysiyet vs. üzerindeki bir iftira ne kadar çok yayılırsa, iftiracının günahı da o nisbette artmaktadır. Ayette şöyle buyurulur:

„Mümin erkek ve o kadınlara işlemedikleri bir günahla eziyet edenler (onlara iftira atanlar), doğrusu açık bir günah yüklenmişlerdir“ (el-Ahzab, 33/38).

“Kim bir hata yapar veya kasıtlı günah işler de onu bir suçsuzun üzerine atarsa, büyük bir bühtan/iftirâ ve apaçık bir günah yüklenmiş olur.” 4/Nisâ, 112

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"