Türkçe

Eyalet Başbakanı yardımcısı Haberlander: “FSME AŞISI İMKANLARINI KULLANIN”

Yukarı Avusturya eyaleti bu yüzden bu yıl da bölge yönetimi binalarının ve belediyenin halk aşılama merkezlerinde indirimli FSME aşısı imkanı sağlamaktadır.

Sağlık Daire Yöneticisi ve Eyalet Başbakanı yardımcısı Christine Haberlander, “Koronavirüs salgını bizim için hala bir sorun olsa da, diğer hastalıklara karşı önemli tedbirler arasında giren aşılar bundan etkilenmemeli” diye vurguladı.

FSME (Yaz Bahar Ensefaliti) virüsler sebebi ile oluşmakta ve keneler ile bulaşmaktadır. Enfeksiyonun bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde otuzunda grip benzeri semptomlar görülmekte ve yaklaşık yüzde onunda bu enfeksiyon menenjit veya ensefalit gibi ciddi bir hastalığa dönüşerek felç, komaya varan bilinç bozuklukları, uzun süreli baş ağrıları ve benzeri kalıcı sonuçlar oluşabilmektedir. Hastalık, hatalığı ağır seviyede geçirenlerin yaklaşık yüzde birinde ölüme yol açmaktadır. Spesifik bir tedavisi bulunmamaktadır.

Haberlander ayrıca, “FSME’ye karşı tek güvenilir koruma aşı. Yukarı Avusturya’da geçen yıl 48 FSME vakası meydana geldi ve Avusturya genelinde 128 kişi FME nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Federal eyaletimiz genel anlamda FSME konusunda yüksek riskli bir bölge olduğu için aşılama özellikle önerilmekte. Bu nedenle tüm Yukarı Avusturya vatandaşlarını aşı durumlarını kontrol etmeye ve aşı seçeneğinden yararlanmaya davet ediyorum” dedi.

Yukarı Avusturya eyaleti bu konuda atılan birçok adımın yanı sıra, FSME çocuk aşılarının masraflarını karşılamakta ve bu yıl halk sağlık hizmetlerinde yapılan indirimli aşılamayı sağlayabilmek için yaklaşık 20.000 Euro’luk bir meblağ harcamaktadır. Kene yolu ile bulaşan menenjite karşı aşılama, 1. yaş itibari ile mümkündür. Aşı korumasını sürdürmek için düzenli hatırlatma dozu (ilk hatırlatma dozu üç yıl sonra, 60 yaş üstü için beş yıl sonra) önerilmektedir.

FSME aşısının Yukarı Avusturya halk sağlık hizmetlerinde ücreti nedir?
Yukarı Avusturya halka açık aşılma merkezlerinde (bölge yönetimi binalarında ve belediyede) FSME aşısının yetişkinler ve 15 üzeri çocuklar için ücreti 15,40 Euro ve 15 yaş ve altı çocuklar için 13,40 Euro’dur. Bu ücretten, ilgili sosyal sigortaların aşı katkı payları da (örneğin Avusturya Sağlık Sigortsı ÖGK 4 Euro) düşülecektir. Çocukların aşı ücreti tamamen Yukarı Avusturya eyaleti tarafından karşılanmaktadır. Üçüncü çocuk ve tüm diğer çocuklar için doktor ücretleri ve aşı ücretleri, sağlık sigortası mensubunun katkı payları bu masrafların tamamen karşılanması için yeterli olmuyor ise ve ilk çocuk ve ikinci çocuk FSME aşısını olmuş ise Yukarı Avusturya eyaleti tarafından karşılanacaktır.

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"