EğitimGüncel Haberler

ESOGÜ’de Eğitim Politikaları Geliştirme Kurulu oluşturuldu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, üniversite programların bağımsız ve güvenilir kuruluşlarca akredite edilmesine önem veren bir eğitim sisteminin oluşturulması ve hayata geçirilmesi amacıyla uygulama, izleme ve iyileştirme faaliyetlerine yön verecek görüş ve önerilerde bulunmak üzere Eğitim Politikaları Geliştirme Kurulu oluşturulduğunu açıkladı.

Prof. Dr. Şenocak, bin 866 akademik personel, 12 fakülte, 2 yüksekokul, 5 meslek yüksekokulu, 4 enstitü, 39 araştırma ve uygulama merkezi ile bilginin geleceğini şekillendirdiklerini anlattı. Rektör Prof. Dr. Şenocak, öğrencilerine akademik bilginin yanı sıra danışma birimlerimizle, sosyal, spor, kültürel tesislerimiz ve kulüplerimizle kampüste yaşam imkânı sunduklarını belirterek, “ Şubat 2022 verilerine göre, Üniversitemizde ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında toplam 29 bin 932 öğrenci eğitim öğretim görmektedir. Bu sayı bin 643 olan yabancı öğrenciyle birleştiğinde toplam sayımız 31 bin 575’e ulaşmaktadır” dedi.

“Daha çağdaş eğitim verebilmek açısından kurulu önemsiyorum”

Prof. Dr. Şenocak, öğrencilerine daha çağdaş eğitim verebilmek açısından bu kurulu çok önemsediğini anlattı. Üniversite programlarının eğitim planı, kazanım ve eğitim amaçlarını güncelleyerek iyileştirmek, öğrencileri 21. yüzyıl bilgi, beceri, tutum ve yetkinlikleriyle donanmış, etik ve insani değerlere sahip, analiz, yorum ve değerlendirme gücü yüksek birer birey olarak yetiştirmeyi sağlamak istediklerini anlatan Rektör Prof. Dr. Kurul amaçlarıyla ilgili şunları belirtti;

“Eğitim-öğretim faaliyetlerini etkin kılmak üzere çağın şartlarına uygun olarak güncellenen eğitim-öğretim programlarını ve eğitim-öğretim yöntem, teknik ve araçlarını izlemek. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüten öğretim üye ve elemanlarının mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerini, çağın gerektirdiği yenilikler ve gelişmeler çerçevesinde sürekli artırmak. Eğitim-öğretim süreçlerinde uygulanan öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme-değerlendirme faaliyetlerinde, öğrenci merkezli yaklaşımları, nesnelliği ve sürdürülebilirliği esas almak. Bölgesel, ulusal ve uluslararası öncelikler doğrultusunda program çeşitliliğine ve güncelliğine, çok disiplinli programların artırılmasına, uluslararasılaşmaya, uluslararası işbirliklerine, tanınma ve hareketliliklerin geliştirilmesine önem vermek. Programların bağımsız ve güvenilir kuruluşlarca akredite edilmesine önem veren bir eğitim sisteminin oluşturulması ve hayata geçirilmesi amacıyla uygulama, izleme ve iyileştirme faaliyetlerine yön verecek görüş ve önerilerde bulunmak. Öğrencilerimize daha çağdaş eğitim verebilmek açısından üzere oluşturduğumuz Eğitim Politikaları Geliştirme Kurulu’nu önemsiyorum.”

Ähnliche Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"