Ekonomiyi güçlendirmek – istihdamı sağlamak – işsizlik ile mücadele etmek

“Kış onarım-taarruzu 2018” Burgenland Konut Yapı Teşviki idaresinin özel aksiyonu olarak 1 Ocak’tan itibaren harekete geçiyor.

20 Aralık 2017’de Eyalet Meclisi başkanı Hans Niessl Eyalet Ekonomi bakanı MMag. Alexander Petschnig, Ticaret Odası başkanı Ing. Peter Nemeth ve İşçi Odası (AK) başkanı Gerhard Michalitsch ile birlikte eyaletin Burgenland Konut Yapı Teşviki çerçevesinde başlattığı “Kış onarım-taarruzu 2018“ adındaki yeni aksiyonunu tanıttı. Bu inisiyatif Burgenland eyaletinin ekonomisini daha da güçlendirmek, var olan iş yerlerini himaye etmek, yenilerini sağlamak ve kış işsizliği ile mücadele etmek için 1 Ocak’tan itibaren harekete geçecek. Böylelikle
müstakil konutların, özel dairelerin ve şahsa ait bitişik evlerin binalarında yahut ısıtma tesisatlarında yapılacak olan imar önlemler için iadesi gerekmeyen sübvansiyonlar sağlanabilir.

“Burgenland’ın Konut Yapı Teşviki ekonomi ve ülkemizin iş piyasası için önemli katkılar sağlıyor. Yetkili Konut Yapı uzmanı olarak “Kış onarım-taarruzu 2018” ile enerji tüketimini ve masraflarını ciddi şekilde azalacak ve önlem uygulamalarında enteresan teşvikler verebileceğimize eminim. Bu inisiyatif ile Burgenland’daki konut ve yaşam kalitesinin daha da geliştirileceğinin
garantisi verilmekte çünkü imar önlemlerinin uygulanması için teşvikleri enerji verimi ile iklim ve çevre koruma yararına da veriyoruz.“ diyor Eyalet Meclisi başkanı Hans Niessl.

Ekonomi / istihdam
Burgenland son zamanlarda başarı yolunda. 2016’daki rekor ekonomi büyümesinden sonra uzmanların tahminine göre 2017’de 3% oranında bir artış olacak. 103.000 iş sahibi ile Kasım ayında yeni bir rekor sağ-landı. İşsiz sayısı aynı ayda 9,1% oranında azaldı. İnşaat sektöründe 24% oranında olan düşüş özellikle belirgin oldu. “Bunun gibi inisiyatifler ve aksiyonlar – bilhassa hava koşullarından ötürü olan kötü kış yarıyılında – her daim geçmişteki imar çekleri veyahut gelecek yılın başlarında hayata geçecek olan “Kış onarım-taarruzu” gibi Burgenland’ın ekonomi ve istihdam piyasasına pozitif etki yaratan sübvansiyonlar önemli araçlardır. Böylelikle bunun gibi pozitif gelişimlerin özel seviyede de yer alabilmesi için girişimciler sektördeki konjonktürel rüzgârla yüksek yatırım eğiliminden faydalanmak istiyoruz.“ diye vurguluyor Ekonomi Eyalet bakanı MMag. Alexander Petschnig.

Burgenland usulü inşa ediyoruz / En düşük kiralar ve işletim giderleri
Burgenland Konut Yapı Teşviki bir yandan yerli ekonomi için önemli bir motor iken öte yandan “Burgenland usulü inşa ediyoruz” inisiyatifi ile Burgenland’daki iş yerlerini himaye etmek ve destek sağlamak adına mühim bir garantör. Buna yönelik Eyalet Meclisi başkanı Niessl şunları söylüyor: “Buna mukabil ortaklarımız gibi yapı sahipleri de inşaat emrini tercihen Burgenland asıllı şirketlere verme sorumluluğunu üstleniyorlar. Tıpkı eyaletteki dört kooperatif gibi. Yıllık yaklaşık 100 milyon Avro değerinde yapı görevleri verilirken bunlardan 90% ise bu inisiyatif altında yerli işletmelere dağıtılıyor. Böylelikle eyaletteki iş yerlerinin himaye altında tutulup sağlanmasıyla birlikte hem yerli kalite garantileniyor hem de maaş ve sosyal azaltmalar önleniyor.

Değer üretimi, iş ve para böylece kendi eyaletimizde kalıyor. Tüm Burgenland vatandaşları için konutların ödenebilir olması Yetkili Konut Yapı uzmanı olarak benim için önemli bir konu. Bu yüzden “genç konut” adında 5 Avro/m² olan stüdyo daireler veyahut “Gemeinde Call” gibi birçok inisiyatifi hayata geçirdik çünkü gelecekte de Burgenland’da konutların ödenebilir kalması lazım. Bir başka mühim olan konu olan işletme giderleri (Betriebskosten) alanında daire başı 101,80 Avro ile en düşük oran Burgenland’dadır.“

Kış onarım-taarruzu 2018 / koşullar / yardım miktarı
Özel yardım aksiyonu “Kış onarım-taarruzu 2018” çerçevesinde onarmak istenilen objenin yapı izni en az 10 yıl önce verilmiş olmasına dikkate edilmesi gerekir. İmar önlemlerinin 1 Ocak ile 30 Nisan arası uygulanması gerekir. Enerjik imar önlemlerinin uygulamasında yasal olarak öngörülen enerji rakamına imar önlemlerinin sonunda uyulması gerekir. Destek için müracaata en erken 1 Ocak 2018’den itibaren ödenmiş ve onay tarihi 1 Ocak 2018’den önce veyahut 30 Nisan 2018’den sonra olmayan orijinal faturaların sunulmasıyla birlikte başvurulabilir. İmar önlemleri ise 30 Nisan 2018’e kadar tamamlanmış olması gerekiyor. Destek dilekçeleri en geç 18 Mayıs 2018’e kadar sorumlu idareye yöneltilebilir. İadesi gerekmeyen yardım miktarı onarım şekli ile yapılan önlem uygulamalarının maliyetine bağlı. İadesi gerekme-yen yardım miktarı 13.000 Avro’ya kadar olabilir.

Buna yönelik evraklar, müteakip bilgiler ve detaylar www.burgenland.at/wbf eyalet sitesinden bulunabilir.

Foto Credit – Bgld. Landesmedienservice

Die mobile Version verlassen