Türkçe

Eğitim Bakanlığı dijitalleşme stratejisini sunuyor „Okul 4.0“

„Okul 4.0“ dijitalleşme stratejisini 2017/18 eğitim yılı itibari ile hayata geçirilecek.

Eğitim Bakanı Sonja Hammerschmid dijitalleşme stratejinin sunumunda „Dijital teknolojiler ve iletişim ağları çok çabuk değişiyor ve artık hayatımızdan çıkarılamaz bir yer alıyor. Çocuklarımızın bir ömür boyu bu gelişimlere ayak uydurabilmeleri için okulun zorunlu olan araçlarla onları donatması gerekiyor. Buna teknik know-how ve aynı zamanda dijital içerikleri kritik bir şekilde tanzim etme ve doğru tasnif etme kabiliyeti de dâhildir. Bu sebepten dolayı biz bu teknik kabiliyetin verilmesinden başlayıp medya oluşumuna kadar uzanan ve bütün okul hayatını kapsayan bir strateji geliştirdik.“ diye belirtti. „Okul 4.0 – Şimdi dijitalleşiyor“ Viyana eEducation-Expert Okulu NMS Koppstraße/II’de.

Bu strateji dört adet birbirine bağlı olan sütundan oluşur:

1.Sütun: İlkokuldan itibaren dijital temel eğitim
İlkokulda oyunlar vasıtası ile teknikle haşir neşir olmak öğretiliyor ve medya eğitimi dersi sunuluyor. Odak noktası üçüncü ve dördüncü sınıf olan dijital temel eğitim müfredatları da sağlamlaştırılıyor. Öğrencilere elde ettikleri kabiliyetleri içeren ve toplama pası şeklinde olan bir belge veriliyor. Beşinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar mecburi pratik eğitim olan „dijital temel eğitim“ kendi müfredatı ile haftalık 2 ile 4 saat arası takdim edilecektir. Bu hayata geçirilirken mevcut olan diğer derslerle bütünleştirilip mi veya başlıca bir ders olarak mı sunulacağına okullar kendileri karar verecekler. Sekizinci sınıfta bir „digi.check“ ile yeterlilikler ölçülecek. Hammerschmid „Sekizinci sınıfın sonunda bütün gençler bilişime dair temel bilgileri ve aynı zamanda standart programların kullanımını kavrayacak ve sosyal ağlardaki içerikleri, bilgileri ve medyayı kritik bir şekilde yansıtacaktır.“ diye belirtti.

2.Sutün: Dijital açıdan ehil Pedagoglar
Dijital içerikleri öğretmek ve ders esnasında etkin olarak kullanabilmek için iyi eğitim görmüş
pedagoglara ihtiyaç duyuluyor. Dijitalleşme tasarısının 2. Sütunu bu sebepten dolayı öğretmenlerin dijital bir eğitim almalarına odaklanıyor. 2017 sonbaharından itibaren her yeni başlayacak olan öğretim görevlisi bir mecburi portföy ile belgelemesi gereken standart dijital nitelikleri kazanmış olacak. 6 Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) çapında olan eklemeli kurs için okula başlama tarihinden itibaren 3 yıl zaman tanınacak. Şu anda görevde bulunan bütün pedagoglarda bu kursa ek bir eğitim programı olarak katılabilecek. Buna ek olarak sanal pedagojik yüksekokulunun fırsatları da geliştirilecek.

3.Sütun: Altyapı ve Bilişim teknolojisi donanımı
Şu anda devlet okullarında bütün sınıfların yüzde 96’sında, mecburi eğitim veren okulların ise yüzde 78’inde internet erişimi mevcuttur. Federal Eğitim bakanlığı bu sebepten dolayı Federal Ulaştırma, İnovasyon ve Teknoloji bakanlığıyla birlikte mecburi eğitim veren okullarda bir internet ağı çalışması planladı. Ayrıca eğitim bakanlığının orta vadeli hedefi 86.000 beşinci sınıf öğrencisini tabletlerle ve 84.000 dokuzuncu sınıf öğrencisini de dizüstü bilgisayarlarla her yıl donatmak. Derslerde tabletlerin kullanıldığı başarılı mobil öğrenim projesi ilkokullarda yayıldı.

4. Sütun: Dijital öğrenim programları
Dijital içerikleri öğretmek için pedagoglar kolay ve ücretsiz öğretim ve öğrenim materyallerine ihtiyaç duyuyorlar. 4. Sütun bundan dolayı dijital programları kapsamaktadır. Eduthek sayesinde dijital öğretim ve öğrenim materyalleri içeren bir ortam meydana getirildi. Bu birçok metinsel ve medyatik içeriği birleştiriliyor ve merkezi bir giriş ile bağlantı kurulmasını sağlıyor. Sunulan içerikler öğretim ve öğrenim materyalleri, pedagojik önerilen uygulamaları ve oyunları ama aynı zamanda da yenilikçi programları içermesi gerekiyor. „Model kullanım senaryoları ile dijital medyaları etkili bir şekilde derslerinde nasıl uygulayabilecekleri hakkında pedagoglara örnekler gösterilecek.“

Hammerschmid son olarak „Okullarımızdaki dijitalleşmenin başlama düdüğü önümüzde eğitim yılında çalınacak. Biz dijital içeriklerle tecrübeli okullarda başlayacağız ve 2018 sonbaharında her yeri kapsayan yayılımı geçeceğiz“ dedi.

Quelle:www.bmb.gv.at

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"