Güncel Haberler

(Düzeltme) “Mali müşavirlik hizmeti dijitalleşti, işletme danışmanlığına dönüştü”

Dijital teknolojilerdeki hızlı gelişme; pandeminin de etkisiyle iş yapma biçimlerini ve yapılan işleri ciddi şekilde değiştirdi. Dijitaldeki gelişmelerin en yüksek düzeyde etkileyeceği kabul edilen hizmetlerin arasında ‘mali müşavirlik’ hizmetlerinin de yer aldığını söyleyen Pazarlama Uzmanı Prof. Dr. Cemal Yükselen, “Maliye Bakanlığı’nın elektronik uygulamaları hayata geçirmesi süreci hızlandırdı. Mali müşavirlik mesleğinde bugüne kadar algılanan ve kabul edilen ‘kayıt, finansal raporlama ve beyanname hazırlama’ işlerinin, dijital teknolojiler tarafından yapılan hizmetler arasına girmesiyle bu süreç hızla devam ediyor” diye konuştu.

“Meslek danışmanlığa ve denetime yöneldi”

Mesleğin danışmanlık ve denetime yönelmesiyle dünyadaki tüm mali müşavirlik meslek örgütlerinin, bu değişimi ve dönüşümü yönetmeye çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Cemal Yükselen, “Finansal raporlamalar kadar finansal olmayan raporlamalar da artık önem kazanma sürecinde. Meslek mensuplarının yeni yetkinliklerine ve yeni iş alanlarına IFAC (Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu) ve ACE (Avrupa Muhasebeciler Federasyonu) üyesi ülke meslek örgütleri başta olmak üzere dikkat çekiyor” dedi.

Prof. Dr. Cemal Yükselen konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Beyanname odaklı muhasebe yerine müşteriye fayda ve değer sunan, iş ve finans danışmanlığına dönüşen meslek, bu bağlamda hedefe Hazine’yi değil, müşteriyi koymayı; bu ise, müşteriye değer sunan pazarlama anlayış ve uygulamalarına yönelmeyi gerektiriyor.”

“Müşterilere kendilerini kabul ettirmek durumundalar”

Konuyla ilgili yapılan araştırmalar hakkında da bilgi veren Beykent Üniversitesi İşletme Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Cemal Yükselen, “Araştırmalar, iş insanlarının, mali müşavirlerinden bu yönde beklentileri olduğunu ortaya koyarken, meslek mensupları, kamusal hizmeti yerine getiren görevliler konumunda hareket ediyorlardı. Şimdi, söz konusu hizmetin gereklerini dijital teknoloji yaparken, meslek mensupları, buradan elde ettikleri bilgileri kullanarak, işletme faaliyetlerini yönetenlere, karar verenlere destek ek bilgilerle değer sunmak üzere kendilerini ve hizmetlerini müşterilerine kabul ettirmek durumunda kalıyor” ifadelerini kullandı.

“İletişim değer sunmak bağlamında sürdürülmeli”

Pazarlamanın reklam olmadığına vurgu yapan Pazarlama Profesörü Yükselen, “Mali müşavirler müşteriyle iletişimi onlara değer sunmak bağlamında sürdürmek olduğu görüşünü benimsemeli. Hizmetlerini çeşitlendirmeleri, bu yönde pazarlama faaliyetlerini planlayıp uygulamaya almaları önem taşıyor. Her geçen gün bu ihtiyaç, daha ciddi şekilde kendini gösterecektir” şeklinde konuştu.

Ähnliche Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"