Güncel HaberlerSağlık1

Demircan, „Diğer bakanlıklarda yıllardır uygulanan mevcut uygulamaları istiyoruz“

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, sağlık çalışanlarının başta mali hakları olmak üzere sosyal hak kayıplarına yönelik yaptığı açıklamada, „Diğer bakanlıklarda yıllardır uygulanan mevcut uygulamaları istiyoruz“ dedi.

Sağlık çalışanlarının başta mali hakları olmak üzere, sosyal hak kayıplarına dikkat çekmek amacıyla bir günlük iş bırakma kararı aldıklarını ifade eden Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, sendika binasında konuya ilişkin basın açıklaması yaptı. Demircan; „Aralık ayında Cumhurbaşkanımızın bizzat açıkladığı mali haklara ilişkin düzenlemenin daha sonra TBMM’de tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmek üzere, önce bütçe görüşmeleri daha sonrada Ocak 2022’ye bırakılan mali düzenlemenin bir an önce yasalaşmasını istiyoruz. Diğer taraftan bizleri enflasyona ezdirmeyecek tek kalem maaş düzenlemesine gidilmesini, farklı pozisyonlarda görev yapan tüm sağlık çalışanlarının tek çatı altında toplanmasını ve sözleşmeli, 3+1, süresiz sözleşmeli, kamu dışı gibi kadro pozisyonlarından vaz geçilmesi gerekmektedir“ dedi.

Müjdelenen 3600 ek göstergenin çalışma barışını bozmayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirten Demircan, „3600 ek gösterge yasalaşmadan paydaşları ile çalıştay yapılmasını, canımızı yakan şiddet olaylarının son bulmasını ve ’Sağlıkta Şiddet Yasası’nın tam manası ile uygulanmasını istiyoruz. Riskli birimlerin yeniden düzenlenmesini başta kemoterapi, sterilizasyon, doğumhane gibi ünitelerin özellikli birim sayılmasını, sözleşmeli yönetici modelinden vaz geçilmesini ve liyakat esası ile atama yapılmasını, yemek kalitesinin artırılmasını, otopark sorunlarının çözülmesini ve giyim yardımı gibi ödeneklerin günümüz koşullarında güncellemesini, mülakatın kaldırılmasını, kaldırılmıyorsa da mülakatı yapanların mülakata tabi tutulmalarını, konaklama başta olmak üzere sosyal tesisler açılmasını talep ediyoruz. Akademik kariyer önündeki engellerin kaldırılmasını ve mobing uygulamalarına son verilmesini, 24 saat kreş hizmeti ve merkez teşkilatında olduğu gibi ücretsiz servis hizmeti istiyoruz. Çalışma saatlerinin düzenlenmesini, fazla mesai ve nöbet ücretlerinin güncellemesini ve beraberinde angaryanın son bulmasını talep ediyoruz“ diye konuştu.

„Diğer bakanlıklarda yıllardır uygulanan mevcut uygulamaları istiyoruz“

Covid-19’un meslek hastalığı sayılması gerektiğini de belirten Demircan, „Görevi başında vefat eden sağlık çalışanlarının şehit sayılmasını, yurt dışı görevlerinin hakkaniyetle yapılmasını, her yıl görevde yükselme unvan değişikliği sınavlarının gerçekleşmesini talep ediyoruz. Diğer bakanlıklarda yıllardır uygulanan mevcut uygulamaları istiyoruz“ şeklinde konuştu.

Ähnliche Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"