Türkçe

Burgenland eyaleti, sosyal yönden olumsuz
etkilenenleri fiyat artışından kurtarmak istiyor

Doskozil ve Schneemann: Endüstriyel fotovoltaik ve rüzgar enerjisinde vergi yoluyla adil masraf denkleştirme – Isıtma gider desteği 400 Euro’ya yükseliyor.

Burgenland eyaleti, Ukrayna savaşı ile bağlantılı olarak mali açıdan zorda olan Burgenland halkını zam dalgası kapsamında desteklemek için „sosyal ve iklim fonu“ oluşturmuştur. Fon hakkında temel bilgiler bugün Eyalet Başbakanı Hans Peter Doskozil ve Sosyal Hükümet Eyalet Üyesi Leonhard Schneemann tarafından tanıtılmıştır. Doskozil, “Burgenland’in enerji bağımsızlığına giden yolda doğru bir adım attığını yükselen enerji maliyetleri doğruluyor. Böylelikle nüfusun maddi açıdan zayıf kesimi arasında mümkün olduğunca ‘zam mağdurları’ oluşmamalıdır. Dolayısıyla da enerji sektörü ve nüfus arasında gerekli yeniden dağıtımı sağlıyoruz.“ diye vurguladı. Burgenland Sosyal ve İklim Fonu, fotovoltaik ve rüzgar enerjisinden elektrik üreticileri ile enerji maliyetlerinin artması nedeniyle özellikle zorluk çeken insanlar arasındaki masrafların adil bir şekilde dengelenmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda devlet tarafından sağlanan sosyal yardım hizmetleri merkezi fonda toplanarak rüzgar ve fotovoltaiklerden elde edilen finansal “gelir” ile desteklenmektedir. Bu kapsamda önceden somut bir önlem alınmıştır: Yeni fon yoluyla ısıtma gider desteği, bir sonraki ısıtma döneminde 165 Euro’dan 400 Euro’ya çıkarılacaktır. Eyalet Hükümet Üyesi Schneemann, “Bu adımla Burgenland eyaletinin enerji krizi sonucu sosyal açıdan olumsuz etkilenen insanlar üzerindeki etkisini eyalet olarak tek başına azaltmıştır.” dedi.

Enerji, Burgenland’daki herkes için güvenli ve fiyat olarak karşılanabilir olmalıdır. Bahsedilen hedefe ulaşmak için Burgenland, rüzgar ve güneş gibi kendi kaynaklarını kullanmaktadır. Avusturya’nın rüzgar enerjisi üretimi alanında önde gelen eyaletlerinden biri olan Burgenland, gelecekte güneş enerjisi alanında da bu rolü oynamak istiyor. Bu sebeple Burgenland halkına kendi fotovoltaik sistemleri (PV-sistem), ısı pompası veya Burgenland’daki güneş enerjisi alanından gelen uygun elektrik yoluyla enerjide bağımsız olma ve böylece fiyatlarda kendi kendine yeterli olma fırsatı sunan etkileyici olanaklar şimdiden geliştirilmiştir. Tüm Burgerland halkı Burgenland’ın bu fırsatından yararlanmalıdır.


Doskozil, “Burgenland Sosyal ve İklim Fonu hedef odaklı geliştirilen bir önlemdir. Bu nedenle yaklaşımımız federal hükümetten farklıdır. Fonumuz, enerji sektöründeki fiyat gelişimlerinden muzdarip olanlar ve krizden fayda sağlayan sanayi enerji üreticileri arasındaki yükün paylaşılmasını sağlamaktadır. Ayrıca fon tek seferlik bir düzenleme değil kalıcı bir planlamadır ve böylece durumdan etkilenen insanlar için istikrarlı bir iyileşmenin habercisidir.” diye vurguladı. Enerji krizi, federal yönetimdeki liderlik eksikliğini bir kez daha gösteriyor.

Schneeman, “Fon, yardımın tek bir kaynaktan sağlanmasını mümkün kılacaktır. Her rüzgar türbini ve her fotovoltaik sistem, Burgenland’daki insanlara yardım etmeye ve onları rahatlatmaya katkıda bulunmaktadır.” dedi.

Burgenland’da “zam mağdurları” olmamalı
Enerji maliyetlerindeki hızla yukarı tırmanan artış, tüm Burgenland halkını etkileyerek, bazılarını yoksulluk çizgisine veya ötesine itmektedir. Bu nedenle, artan yaşam maliyetlerinde kamunun desteğine ihtiyacı olanlara ulaşmak önemlidir. Fiyat gelişimi ele alındığında Burgenland eyaleti yeni fon kurarak bunu hedeflenmiş ve sürdürülebilir bir şekilde yapmaktadır. Mühim olan, Her fotovoltaik ve rüzgar santralinin, Burgenland’daki sosyal birlikteliği güçlendirmesidir. Çünkü her yeni bir sistemin oluşturulmasıyla Burgenland aynı zamanda yoksullukla da mücadele etmektedir.


Sistemin 1 Temmuz günü yasal olarak yürürlüğe girmesi bekleniyor
“Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımını Hızlandırma Yasası (Burgenland’ın Yenilenebilir Enerji Hızlandırma Yasası – Bgld. EbBG)” fonun mali temelini oluşturuyor ve fon, önümüzdeki cuma günü eyalet parlamentosunun özel oturumuna konu olarak hakkındaki karar 7 Nisan günü yapılacak toplantıda verilecektir. Sekiz haftalık bir tanıtım süresinin ardından, söz konusu hükümlerin 1 Temmuz’da yürürlüğe girmesi makul görülmektedir. Burgenland Sosyal ve İklim Fonu, sosyal Burgenland için yeni fon haline gelecektir. Eylül ayında faaliyete geçilmesi ve eyalette sosyal yardım için merkezi bir tahsis ve koordinasyon ofisini temsil etmesi planlanıyor.

Sosyal hizmetlerin bir araya getirilmesi
Fon ile öncelikle enerji maliyetlerindeki artıştan özellikle etkilenen Burgenland halkına destek olunmasıyla başlanacak ve devamında farklı destekler eklenecektir. Fondan elde edilebilecek sosyal yardıma daha sonra mümkün olduğunca kolay erişilebilmesi için gelecekte merkezi bir başvuru ve öneri merkezi oluşturulacaktır. Bahsedilen destekler ısıtma gider yardımından “özel durumlarda yardım”a veya konut yardımına kadar temel sosyal yardımları kapsayacaktır. Bu bağlamda temel ilke şudur: desteğe ihtiyacı olanlara kolay, hızlı ve bürokrasiye takılmadan yardım etmek…

Bu yıl, rüzgar enerjisi ve fotovoltaik vergisinden elde edilen gelir olarak fona şimdiden 600.000 Euro eklenecek ve genişlemenin son aşamasında bu miktarın yaklaşık 6 milyon Euro’ya (rüzgar: 4,8 milyon, fotovoltaik: yaklaşık 1 milyon) ulaşması beklenmektedir. Ayrıca, halihazırda Burgenland eyaleti tarafından dağıtılmakta ve fona aktarılmakta olan yaklaşık 9 milyon Euro’luk bir hacme sahip mevcut sosyal yardımlar bulunmaktadır. Eyalet, rüzgar enerjisi ve fotovoltaik sistem üzerindeki vergilerin nihai olarak genişletilmesine kadar bütçeden avans ödemesi yapacağı için, bu yıldan itibaren sosyal yardım fonu için yaklaşık 15 milyon Euro ayıracaktır!


Her kilowatt saatin bir kısmı fona ekleniyor
Şu an için fon, rüzgar enerjisi ve fotovoltaik vergilerinden beslenmektedir. Yani geçen yıldan beri yeni inşa edilen tüm rüzgar enerjisi ve fotovoltaik sistemlerinden alınan mevcut bir vergi vardır ve şu an fona katkı sağlamaktadır. Ayrıca gelirin yarısı enerjinin üretildiği belediyelere aktarılmaktadır.

Gelecekte, bu vergi mevcut sistemlerden de alınacaktır. Bu şekilde toplanan paralar kanunen sosyal amaçlar için kullanılmalıdır. Vergilerin miktarları kanunla sınırlandırılmıştır ve rüzgar türbinleri söz konusu olduğunda, yüksekliğe ve performansa, fotovoltaik sistemleri söz konusu olduğunda ise alanın büyüklüğüne bağlı olarak belirlenmektedir. Yasal çerçevedeki nihai miktar, eyalet hükümetinin kararnamesiyle belirlenmektedir. Böylece her fotovoltaik modülü ve rüzgar türbini, bağımsız bir enerji geleceği için elektrik üretir ve sosyal açıdan dezavantajlı kişileri doğrudan destekler.

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"