Entegrasyon

Avusturya çoğunluğu İslam’ı paralel toplum olarak görmekte

Yeni Entegrasyon Barometresi: 1000 Avusturya vatandaşına Avusturyalılar, göçmenler ve mülteciler arasındaki birliktelik hakkındaki fikirleri soruldu. Tekrar olarak anketör Peter Hajek Avusturya Entegrasyon Fonu’nun (ÖİF) verdiği görev ile 16 yaş üstünde olan 1000 Avusturya vatandaşının Avusturyalılar, göçmenler ve mülteciler arasındaki birliktelik hakkındaki fikirlerini aldı.

Camiler ve anaokullar için daha sıkı kontroller
Avusturyalılar ve göçmenler arasındaki birliktelik hakkında yürütülen fikirler ikiye bölünüyor: Röportaj yapılan kişilerden yaklaşık yarısı birlikteliği pozitif olarak algılıyor, diğer yarısı ise negatif olarak. 2017 yılının bahar aylarında yapılan en son anketlere göre algılarda, bilhassa Gayrimüslimler ve Müslümanlar arasındaki birliktelik hakkındaki değerlendirmelerde, hafif bir kötüleşme gözükmekte. Anket yapılan kişilerin üçte biri paralel toplumların varlığını görüyorlar; bunlar ise çoğunlukla Müslüman kesimlerle bağdaştırılıyor. Fikri alınan 10 kişiden 8’i oluşabilecek olan radikalleşme eğilimlerini önleyebilmek için camilerin daha sıkı kontrollere tabi tutulmasını öngörüyor. 86%’sı camilerin yapabileceği yurtdışı yatırımlarının daha sıkı kontrol edilmesini talep ediyor. Sorulan 10 kişiden 8’i ise İslami anaokullarında daha sıkı denetim istiyor. Röportaj yapılan kişilerin dörtte üçü ise Avrupa’nın değerlerini göz önünde bulundurarak yaşanan bir İslamiyet’i Avrupa’nın bir parçası olarak görmekte.

Nüfusun Müslüman kesiminin gelişimi
PEW araştırma enstitüsünün araştırmaları ÖİF’in araştırma sonuçlarını tasdik ediyor.

Avusturya Entegrasyon Fonu’nun müdürü Franz Wolf, “Entegrasyon Barometresinin sonuçları toplam nüfusta Müslüman sayısının gelecekte artacağını öngörerek önem taşımakta.” diye vurguluyor. PEW Research Center adındaki Amerikan anket araştırma merkezi tarafından sunulan araştırmalara göre Avrupa ve Avusturya nüfusundaki Müslüman kesiminin gelişimi hakkında yürütülen projeksiyon tanıtıldı. Bu tanıtım Ağustos 2017’de ÖİF tarafından nüfus gelişimi hakkında yayımlanan anket sonuçlarını onaylıyor: PEW anketi -senaryoya göre- Müslümanların Avusturya’daki nüfus oranının 2050 yılına kadar 9% ile neredeyse 20%’ye kadar artabileceğini öngörüyor. ÖİF’in Vienna Institute of Demography (VID) ile korporasyon halinde yürüttüğü bir araştırmaya göre 4 senaryo kapsamında artışın 14% ile 21% arası olabileceği tahmininde bulunuyor. Franz Wolf: “Her iki anket de Müslümanların Avusturya’ya entegre olmasının ne kadar büyük önem taşıdığını belirtiyor. Bu beklenilen nüfus gelişiminin görünümünde özellikle aciliyet taşıyor.“

Araştırmalara göre birçok cami entegrasyonu engelliyor / Müslüman olan mültecilerin çeyreği İslami hukuk normlarını destekliyor
İslamiyet araştırmacısı Heiko Heinisch’in aktüel olan araştırmalarına göre Viyana’daki 16 en geniş menzilli cami incelendi: Bunlardan sadece ikisi aktif olarak üyelerinin entegrasyonunu destekliyor, hatta üçte biri aktif olarak, örneğin imamların kendi kültürlerine sahip çıkmaları için çağrıda bulunmasıyla, buna karşı geliyor. Heinisch’in incelemelerine göre hatta verilen vaazlarda kısmen köktenci eğilimler anlaşılabiliyormuş. Anketör Peter Filzmaier yazın yayımlanan bir araştırmada sorgulanan 1000 Müslüman göçmenin ve mültecinin bakış açısını inceliyor. Özellikle kendini koyu dindar olarak tanımlayan ve Somali, Suriye ve Afganistan gibi ülkelerden gelen mülteciler için kadınların tokalaşmayı reddetmesi, Avusturya’da İslami hukuk normlarının dikkate alınması ve aile şerefinin şiddetle savunulması gibi konular büyük rol oynuyor.

Aktüel olan Entegrasyon Barometresini ve tüm araştırmaları indirmek için www.integrationsfonds.at/publikationen sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Quelle: www.integrationsfonds.at

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"