ALMAN ASYA SAVAŞÇILARI’NIN NAZARINDA TÜRK KURTULUŞ SAVAŞI VE MUSTAFA KEMAL PAŞA

2 Ağustos 1914’te Türk-Alman İttifak Antlaşması imzalanmadan önce Türk askerlerini eğiten ve Alman silahlarıyla donatan Alman askeri ve siyasi liderler Türk askerini, yetenek ve donanım bakımından kocaman bir hiç, sıfır “0” olarak nitelendirmişlerdir. Şartların zorlaması nedeniyle savunma temelli bir ittifak antlaşması imzalanmış ve Alman Hayranı-Harbiye Nazırı Enver Paşa’nın “süt kardeşi” olarak nitelendirilecek kadar yakın dostu Alman Donanma Ataşesi Hans Humann ile irtibat halinde Yavuz ve Midilli adlarını alan Goeben ve Breslau Alman kruvazörlerinin Karadeniz’e açılıp Rus limanlarına saldırmasından sonra Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nadahil olmuştur.

Harbiye Nazırı Enver Paşa Alman Zırhlısı Goeben’in Güvertesinde Alman İmparatoru Önünde Saygı Duruşunda
Alman Donanma Ataşesi Hans Humann:Alman İmparatoru II. Willhelm’in II. Willhelm’in Yakın Adamı ve Enver Paşa’nın Yakın Dostu

1914’ten itibaren Türk, Alman ve Avusturya askerleri Çanakkale ve Galiçya cepheleri de dahil birçok cephede omuz omuza savaşmışlardır. Ancak 1918’de Osmanlı Devleti Mondros Ateşkesi’ni ve Almanya, Rethodes Ateşeksi’ni imzaladıktan sonra Almanya 1919’da koşulları son derece ağır Versailles Barış Antlaşması’nı imzalamışlardır. Bu ateşkes antlaşmaları Alman ve Avusturyalı herkesin Osmanlı coğrafyasını derhal terketmelerini şart koşmuştur. İttifak devletlerindan sadece Türkler haksız işgallere karşı bir kurtuluş ve bağımsızlık savaşı vermişlerdir. Alman Asya Savaşçıları Birliği, 1890’dan 1918 Mondros Ateşkesine kadar geniş Osmanlı Coğrafyası’nda görev yapmış asker, diplomat ve öğretmen gibi değişik meslek dallarından Almanlar’ın vatanlarına dönmelerinden sonra Eylül 1919’da kurulmuştur. I. Başkanı Alman General Kress von Kressenstein olan Birlik’in 2. Başkanı, Bergama Kazısı Arkeoloğu Carl Humann’ın İzmir’de doğmuş, 12 yaşına kadar Türkiye’de yaşamış olan oğlu ve Enver Paşa’nın süt kardeşi olarak ünlenmiş Deniz Ataşesi Hans Humann’dır. Çanakkale cephesi komutanı ve Türkiye’de 5 Yıl kitabının yazarı Liman von Sanders, General Otto von Lossow, Avusturyalı komutan ve Enver Paşa’nın Almanca öğretmeni Pawlas Istwanezredes ve Avusturya’nın İstanbul Büyükelçisi Pomainkowsky vardır. Alman Asya Savaşçıları Birliği birlikle aynı adı taşıyan aylık Asya Savaşçıları dergisinde Şark’a ilişkin gelişmeleri değerlendirdikleri dergiyi yayınlamışlardır. Genel Yayın Yönetmenliğini 2. Başkan Hans Humann’ın yaptığı Deutsche Allgemeine Zeitung günlük Alman ulusal gazetesini kendi yayın organlarıymışçasına kullanmışlardır. Türk Kurtuluş Savaşı Alman ve Avusturyalı Asya Savaşçıları tarafından şaşkınlık ve hayranlıkla takip edilmiş ve yayınlanmıştır.

Alman Asya Savaşçıları Birliği Dergisi’nin İlk Logosu

İzmir’in Yunanlılar tarafından işgalinden dört gün sonra 19 Mayıs 1919’da M. Kemal Samsun’a çıkmış ve bundan 4 ay sonra da  İmparator II. Willhelm’in en yakın adamlarından biri de olan deniz Ateşesi Hans Humann Ağustos 1919’da Alman Donanma Komutanlığına Türk Kurtuluş Savaşı’nın başlangıç süreci üzerine  22 sayfalık bir rapor yazmıştır. Anadolu’daki Müslüman Türk direnişinin önderliğini Çanakkale’de basit metal eşya artıklarından silah yaparak Anfartalar’da ün  yapmış olan Mustafa Kemal olduğunu belirtmiştir. Raporunun sonunda Almanlar’ın Anadolu’daki gelişmeleri eski silah arkadaşlığı ortak çıkarlarından da öte bir ilgiyle takip edebileceklerini belirtmiş ve “Güneş Doğu’dan [Mı Doğar]? (Ex Oriente …?)” ifadesiyle örtülü bir şekilde, Almanlar’ın Versay’ın Revizyonu için Anadolu’dan doğacak güneşe olan umutlarına atıfta bulunmuştur.

Hans Humann’ın Raporu’nun İmzalı Son Sayfası: Ex Oriente …. ?

 İzmir’in işgal altında olduğu bu dönemde, zikrettiğim bu raporundan bir hafta sonra Hans Humann, M. Kemal önderliğindeki direniş hareketine atfen Otto von Lossow’a yazdığı mektupta «Şark’taki olaylara ilişkin ne diyorsunuz sevgili Paşa? Ben olaylara elbette ki olabildiğince ölçülü bakmaya çalışıyorum. Bütün ölçülülüğüme rağmen bütün kalbimle umutluyum…Şark ayaklanıyor, öyle ki itilaf devletleri muazzam bir problemle karşı karşıyalar ….demektedir.

Alman Asya Savaşçıları Birliği II. Başkanı Hans Humann
Alman General ve Asya Savaşçısı Otto von Lossow

Londra Konferansı’nın sonuç vermeyip İngiliz destekli Yunanlılar’ın İnönü mevkiinde ikinci kez yenilmesinden sonra askeri ve siyasi gelişmeleri değerlendiren Alman Asya Savaşçısı Yüzbaşı Rühl, Yunanlılar’ın Anadolu coğrafyasındaki askeri eylemlerini “Yunan Emperyalizmi” olarak tanımlamış ve İsmet İnönü’yü Türk ulusal kahramanı olarak nitelendirmiştir….

I. Dünya Savaşı patlak vermeden önce Türk ordusunu kabiliyet ve donanım bakımından “0 (sıfır)” olarak nitelendirmiş olan Alman Asya Savaşçıları, Türk ordusunun İngiliz destekli
Yunanlılar’a karşı yokluk, yorgunluk ve sefalet içinde elde ettikleri zaferleri şaşkınlık ve hayret karşımı duygu ve düşünceler içerisinde takip etmişlerdir. Bu duygu ve düşüncelerini Haziran 1921 Asya Savaşçıları dergisinde özeleştiri yaparak kaleme almışlardır: “[…]bizim tarafımızdan Türkiye’de yaratılan  askeri ve milli değerler Almanya’ya geri transfer edilmelidir[…]askeri bakımdan eğittiğimiz ve hali hazırda sekiz yıldır milli şerefleri için savaşmış Türkler’den vatan namusuna ilişkin bazı şeyler öğrenebilirdik[…]”

Türk Kurtuluş Savaşı’nın Türk zaferiyle sonuçlanmasının ve Temmuz 1923’te Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının ardından Ağustos 1923 sayısında, Alman Asya Savaşçısı Dr. Pritze, M. Kemal’in yeni Türkiye’yi yaratmasını Alman milliyetçisi Tarihçi ve siyasi yazar Treitschke’nin sözleriyle özetlemiştir:  “Adamlar Tarih Yapar”

Dr. Pritze bir başka Alman milliyetçisi filozof Nietzche’nin eserlerine ve dahilik üzerine sözlerine de atıfta bulunarak M. Kemal’in dehası ile özdeşleştirmiştir: “[…] Nietzche, ‘insani, tamamen insani’ eserinde ‘dahi’ kimdir diye sorar ve ‘yüksek seviyede amaca sahip olmak ve bunun araçlarını isteyendir» diye yanıtlar. Nietzche’den yola çıkarak Dr. Pritze, Kemal’in yüksek bir amacı vardı; o sadece gerekli araçları istememiş, aynı zamanda onları yaratmıştır […]”. Dolayısıyla Dr. Pritze Mustafa Kemal’i «Deha Üstü» olarak nitelendirmiştir…

M. Kemal’in bu üstün askeri ve siyasi başarıları bağlamında Dr. Pritze, Alman Asya Savaşçıları’nın ortak duygu ve düşüncelerini müteakip şekilde aktarmıştır:
“[…] Başına yıkıcı darbeler almış cesur Türk askeri düşmanı inhizama
uğratmanın gururunu yaşıyorsa, [M. Kemal] imparatorluğa 470 yıl başkentlik
yapmış zafer kutlaması yapan şehre muzaffer askeri birliklerinin başında
girdiğinde Sina ve Filistin’den Gelibolu ve Irak’a kadarki hat’ta, eski silah
arkadaşları olarak binlerce sayıdaki bizler ‘Kemal çok yaşa!’ diye bağırıyoruz
[
]”

Die mobile Version verlassen