Türkçe

75.000 çalışan Aşağı Avusturya İşçi Sendikası’ndan Destek Talep Etti

Sadece yılın ilk yarısında 75.000 çalışan iş yerlerindeki sorunlardan dolayı AA İşçi Odası’ndan destek talep etti. Bu veriler, işçi sendikası tarafından yapılan iş ve sosyal hukuk değerlendirmelerinde ortaya kondu. Aşağı Avusturya İşçi Sendikası ve Aşağı Avusturya Sendikalar Federasyonu Başkanı Markus Wieser durumu kısaca şöyle özetledi: „Destek oranımız daha şimdiden 20,3 milyon Avroyu buldu.“ Şimdilerde ise izinler konusunda sorunlar yaşanıyor. 

Sendikanın, yılın ilk yarısı için yaptığı değerlendirmelere göre 1 Ocak ila 30 Haziran arasındaki dönemde, 75.000 Aşağı Avusturyalı çalışan Aşağı Avusturya İşçi Sendikasından destek talebinde bulundu. Başkan Wieser, „Taleplerin büyük kısmında uzman danışmanlarımız çalışanlara, yalnızca bordro incelemesi gibi basit işlemler yaparak yardımcı olabildiler,“ şeklinde konuştu. „4.000’den fazla çalışan için, işverenden ödenmemiş ücret ve maaşlarını talep etmek ya da konuyu mahkemeye taşımak veyahut iflas sonrası talepleri güvence altına almak durumunda kaldık. Bu rakamlara, söz gelimi bir çalışan ciddi bir biçimde hastalandığında iş göremezlik raporu ya da malul maaşı bağlanmasına yardımcı olduğumuz sosyal hak temsillerimiz de dahil.“

Aşağı Avusturya İşçi Sendikası, çalışanlar adına 20,3 milyon avro geri ödeme tahsil etti

Yılın ilk yarısında İşçi Sendikası destek talep eden insanlar için toplamda 20.3 milyonluk geri ödeme almayı başardı. Bu tutarların büyük çoğunluğunu ödenmemiş ücretler, maaşlar, izin paraları, işten çıkarma tazminatları ve haksız yere kesilen kıdem tazminatları oluşturuyor. Wieser durumu şöyle özetledi: „Bizim rehberliğimiz ve hukuki temsilimiz olmadan haksız uygulamalardan etkilenen insanlar paralarını asla geri alamazdı.“ 

İş yasası uzmanlarının bakış açısından bakıldığında yıllık izin konusunda da çokça sorun yaşanıyor. Bazı işverenler, çalışanlarına hak ettikleri izni vermek istemiyor ve bazıları da iş akdi sona erdikten sonra kalan izinlerin ücretini ödemeyi ‚unutuyor‘. AA İşçi Sendikası İş Ve Sosyal Hukuk Departmanı Başkanı Doris Rauscher-Kalod yasal prosedürü şöyle açıklıyor: „Her çalışanın her yıl beş haftalık izin hakkı vardır. Eğer mümkünse yıl içinde bu izinleri kullanmaları gerekir. Kullanılmayan izinler, ait oldukları yıldan iki yıl sonrasında tamamen silinir. İzne çıkma durumu ise temelde yine bir anlaşmaya dayanmalıdır. İzin tek taraflı olarak düzenlenemez. Çalışanlar da arzu ettikleri an izne çıkamazlar.“  İşverenler çalışana her halükarda izin vermekle yükümlü. Başkan açıklamasını şöyle noktaladı: „İşveren aynı zamanda çalışanın tatilini ne zaman sona erdirmesini talep ettiğini de önceden bildirmelidir. Yani bazı taleplerde karşımıza çıktığı gibi öylece arkasına yaslanıp iznin geçerliliğini kaybedeceği süreyi bekleyemez.“

Eğer iş akdi sürdürülüyorsa izin ücreti ödenmeyebilir. Fakat eğer iş akdi sona erecekse, içeride kalan izin ücretleri mutlaka ödenmelidir. 

Wieser: „Herkese altı hafta izin hakkı“

Altı haftalık izin haklarında da sorunlar yaşanıyor. Aynı işveren için 25 yıl çalışmış olan çalışanların yıllık izin hakkı altı haftaya çıkıyor. Özellikle belli dönemlerde ek bir haftalık iznin daha erken alınması gerekebiliyor. Aşağı Avusturya İşçi Sendikası ve Aşağı Avusturya Sendikalar Federasyonu Başkanı Markus Wieser temel sorunu şöyle açıklıyor: „Aşağı Avusturya’da ortalama bir iş akdi on bir yıldan daha az sürüyor. Pek çok çalışan, önceki yıllardaki hizmet dönemlerine rağmen bu koşulları sağlayıp hak elde edemiyor.“ Kırk yaş üzeri çalışanlar arasında ancak üç kişiden biri altı haftalık izin kriterini sağlayabiliyor diyor Wieser. 

„Biz bu yüzden, kaç işverenle çalışmış olduğuna bakılmaksızın, yirmi beş yıl hizmet vermiş her çalışanın altı haftalık yıllık izin hakkının olmasını talep ediyoruz. Altı haftalık izin hakkı aynı zamanda yenilenme ve sağlık açısından da büyük önem arz ediyor. İşçilerimiz, devletimizin ayakta kalmasını sağlayan en temel unsurlardır. Federal Hükümet bu yüzden yalnızca altı haftalık yıllık izin hakkını daha erişilebilir kılmakla kalmamalı, herkese bu hakkı tanımalıdır.“

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"