Güncel Haberler

„2021 yılında gayrimenkul satanlar dikkat“

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, „Türkiye genelinde 2021 yılında toplamda 3 milyon 20 bin 416 gayrimenkul satış yolu ile el değiştirdi. Gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlayarak 5 (beş) yıl içerisinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar, değer artış kazancı kapsamında yer alıyor“ dedi.

Türkiye genelinde 2021 yılında toplamda 3 milyon 20 bin 416 gayrimenkul satış yolu ile el değiştirdi. Gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içerisinde elden çıkarılmasından doğan kazançların değer artış kazancı kapsamında yer aldığını söyleyen Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Gerçek kişilerin bir bedel karşılığı edindikleri gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılması halinde, elde edilen kazanç gelir vergisine tabiidir. Elden çıkarmadan maksat, satış, bir bedel karşılığında devir, temlik, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasıdır. Değer artış kazancında 2021 takvim yılı için 19 bin TL gelir vergisinden istisnadır. 2021 yılı değer artış kazancı, 2022 yılının 31 Mart’ına kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilip, Mart ve Temmuz aylarında 2 eşit taksitle ödenecek” diye konuştu.

Nasıl hesaplanıyor

2021 yılı içerisinde gayrimenkullerin elden çıkarılması karşılığında sağlanan safi tutarı 19 bin TL’yi aşan gelirlerin beyan edilmesi gerektiğini belirten Özelmacıklı, “Öncelikle değer artış kazancında vergilendirilecek kazancı hesaplamak gerekiyor. Bunun içinde elden çıkartılan taşınmazın maliyet bedelini ve yine satıcı tarafından yapılan giderler, ödenen vergi ve harçları öncelikle tespit etmek gerekiyor. Vergilendirilecek kazancın tespitinde elde etme bedelinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranlarına endekslenmesi sonucu bulunacak olan tutarı ile elden çıkarma sonucu elde edilen tutar arasındaki fark esas alınıyor” dedi.

„Miras ile geçenler vergilendirilmiyor“

Karşılıksız olarak iktisap edilmiş taşınmazların elden çıkartılmasından doğan kazançların vergilendirilmediğini belirten Özelmacıklı, “Özellikle veraset yolu ile geçen taşınmazların elden çıkartılması ve gayrimenkulün üzerine sahibi tarafından inşa edilen veya kat karşılığı olarak verilenler bu kapsama giriyor. Bunun yanında tapuya tescilden önce de sahibi tarafından kullanılan taşınmazların fiili kullanım durumları 5 yılı geçiyor ise bunlar da vergilendirilmiyor. Özellikle Toplu Konut İdaresi ve kooperatiflerin durumlarında tahsis belgesi, faturalar gibi belgeler fiili kullanım tarihi olarak dikkate alınıyor” ifadelerini kullandı.

„Beyannameler internetten de verilebiliyor“

Özelmacıklı, “Hazır Beyan Sistemi, beyana tabi gelirleri olan mükelleflerin beyannamelerini internet ortamında onaya sunabildikleri bir sistemdir. Sistem üzerinden hızlı, güvenilir, kolay ve masrafsız bir şekilde beyanname gönderme imkânı sunulmaktadır” dedi.

Ähnliche Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"