1 Woche vor

  ALMANCA SINIF PROJESİ SINIFTA KALDI

  Eğitimcilerin çoğu Almanca destek sınıflarına eleştirel yaklaşıyori Uygulama engeller oluşturabilir Almanca destek sınıfları uygulaması Avusturya’daki öğretmenlerin çoğu tarafından eleştiriliyor: Viyana…
  1 Woche vor

  OYUN BAĞIMLILIĞIN KARANLIK YÜZÜ

  Şid­det te­ma­lı di­ji­tal oyun ba­ğım­lı­lık­la­rı­nın neden ol­du­ğu olum­suz­luk­la­ra ve genç­le­ri in­ti­ha­ra kadar sü­rük­le­ye­bi­len ka­ran­lık oyun­la­rın teh­li­ke­ler­le dolu dün­ya­sı­nı, Tür­ki­ye Uyuş­tu­ru­cu…
  1 Woche vor

  GÜVENDE VE GÜVENLİ ÇOCUK YETİŞTİRMEK

  Öğlen is ar­ka­daş­la­rıy­la yemek yer­ken çap­raz ma­sa­dan bir ses geldi: “Ye­me­ği­ni ye­mez­sen bü­yü­ye­mez­sin ve seni kötü in­san­lar ka­çı­rır.” Dönüp bak­tım…
  1 Woche vor

  AVUSTURYA-TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER

  İlişkileri üzerinde savaşların uzun süre etkin olmasına rağmen, Avusturya ve Türkiye arasındaki ilişkiler, Habsburg Monarşisi ile Osmanlı İmparatorluğu arasında ilk…
  1 Woche vor

  ÇOCUKLAR 2020 YILI TRAVMALARINDAN NASIL GÜÇLÜ ÇIKABİLİR

  Sal­gın, sel, dep­rem, fi­zik­sel sal­dı­rı-ta­ciz gibi olay­lar trav­ma­dır. Trav­ma ki­şi­nin ya­şa­mı­nı ve bü­tün­lü­ğü­nü teh­dit eden olay­lar­dır; güven duy­gu­su­nun sar­sıl­ma­sı­na neden…
  1 Woche vor

  Die Beziehungen zwischen Österreich und der Türkei

  Obwohl sie lange von Kriegen geprägt war, entstanden die ersten diplomatischen Beziehungen zwischen der Habsburgermonarchie und dem Osmanischen Reich bereits…
  1 Woche vor

  DAS PROJEKT ÜBER DEUTSCHKLASSEN HAT GESCHEITERT

  Mehrheit der Lehrkräfte sieht Deutschförderklassen problematisch Utl: Maßnahmen können Barrieren erzeugen Die Einführung von Deutschförderklassen wird von der Mehrheit der…
  1 Woche vor

  DIE ZUNEHMENDE GEFAHR DER SPIELSUCHT WÄHREND DER PANDEMIE DIE DUNKLE SEITE DER SPIELSUCHT

  Die negativen Auswirkungen der digitalen Spielsucht auf junge Menschen und die Welt der gefährlichen Spiele, die die Betroffenen bis zum…
  1 Woche vor

  KINDER ERZIEHEN in SICHERHEIT und SICHER

  Während ich zu Mittag mit meinen Freunden aß, hörte ich vom diagonal gegenüber liegenden Tisch eine Stimme:“Wenn du nicht isst,…
  1 Woche vor

  WIE KINDER 2020 DES JAHRES AUS DEM TRAUMA STÄRKER HERAUSKOMMEN KÖNNEN?

  Die Ereignisse wie, Epidemien, Überschwemmungen, Erdbeben, Körperverletzung und physische Belästigung führen zum Trauma. Dieses bestehen aus Ereignissen, die das Leben…
  Schaltfläche "Zurück zum Anfang"